Onderwijs adviseert gefaseerde start vanaf half mei

'Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben behoefte aan een concreet perspectief', zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. ©BELGA

Het Vlaams onderwijsveld heeft een akkoord bereikt over de heropstart van de scholen. Het wil dat die vanaf vrijdag 15 mei gefaseerd openen.

Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Het voorstel van het kabinet, de onderwijskoepels en de vakbonden wordt nu afgetoetst bij de andere gemeenschappen. Vrijdag buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over de heropstart.

Het Vlaams onderwijsveld stelt voor de scholen de mogelijkheid te geven vanaf vrijdag 15 mei te openen voor een deel van de leerlingen. Het is dus geen verplichting, zoals de topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, hoopte.

Voor een mogelijke uitbreiding naar de kleuterscholen kijken we uit naar de evaluatie na de eerste week.
Lieven Boeve
Directeur-generaal katholiek onderwijs

In de lagere school zullen de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar vier dagen per week naar school gaan, die van het zesde leerjaar twee dagen. In het secundair onderwijs zijn enkel de laatstejaars welkom. In het ASO gaat het om één dag per week, in de praktijkgerichte opleidingsniveaus TSO, KSO en BSO komen de zesde- en zevendejaars twee dagen per week naar school.

Dat scenario lijkt sterk op het gelekte advies van de expertengroep GEES, al koos die ervoor de leerlingen uit het vijfde leerjaar voorrang te geven en werd maandag 18 mei als startdatum gehanteerd.

Het is de bedoeling dat leerlingen de socialdistancingregels individueel toepassen. Dat betekent dat klassen worden ontdubbeld en ruimte wordt gelaten tussen de lessenaars.  

Kritiek

Na een week komt er een evaluatie met het oog op een eventuele uitbreiding. Om de heropstart te vergemakkelijken willen de onderwijspartners twee draaiboeken opstellen: een voor veiligheid en preventie en een voor het pedagogische aspect.

We vrezen nog altijd dat een gefaseerde opening tot chaos zal leiden.
Nancy Libert
Algemeen secretaris ACOD Onderwijs

'Ik besef ten volle dat ook op dit voorstel heel veel kritiek zal zijn', zegt Weyts. 'Het zal én te laat én te vroeg én te veel én te weinig zijn. Maar zeker in deze tijden moeten we durven onze verantwoordelijkheid op te nemen en beslissingen te nemen. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben behoefte aan en recht op een concreet perspectief.'

Vooral de vakbonden stonden op de rem voor een snelle heropening. Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD Onderwijs wilde geen fases, omdat ze vond dat scholen openen of veilig is of niet. 'We vrezen nog altijd dat de gefaseerde opening tot chaos zal leiden, maar omdat scholen met een risicoanalyse moeten aantonen dat het veilig kan, staan we erachter.' De scholen hebben de autonomie om leerkrachten uit risicogroepen van thuis uit te laten werken. 

Niet de kleuterscholen

'Er was inderdaad wat discussie over de geleidelijke opstart, maar het voorstel is een compromis tussen heel veel verschillende perspectieven’, zegt Boeve. Het katholiek onderwijs is tevreden dat er ruimte is voor de directies om zelf te kiezen welke organisatie het beste werkt voor hun school. In het voorstel zijn ze wel strikt gebonden aan bepaalde leerjaren en niveaus. ‘Dat is nodig om de leerlingenstroom te temperen.’

Voor telewerkende ouders zal het een ontgoocheling zijn dat kleuters voorlopig niet welkom zijn op de school. ‘Maar ook daar kijken we uit naar de evaluatie na de eerste week. Als het veilig kan, kunnen we ook daar verbreden. Bovendien blijven de kinderen van ouders die moeten gaan werken en niet voor opvang kunnen zorgen welkom in de opvang.’

Tot slot wijst Boeve erop dat de kwetsbaarste kinderen naar de opvang mogen gaan en dat er voor hen extra ondersteuning is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud