Onderwijs staakt vandaag: 'Dit is onze laatste noodkreet'

De onderwijsvakbonden vragen van de volgende Vlaamse regering extra investeringen in het onderwijs. ©Photo News

Veel leerkrachten leggen vandaag het werk neer omdat ze willen dat de volgende regering meer in onderwijs investeert.

Vandaag staken de vier onderwijsvakbonden voor meer investeringen in het onderwijs. Ze klagen onder meer over de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters. ‘De roep om investeringen is te vaak herhaald en niet gehoord’, luidt het bij de bonden.

1,8 miljard
De sociale partners vragen 1,8 miljard euro voor het plan basisonderwijs.

Er is ondertussen een politieke consensus in de maak dat de volgende Vlaamse regering extra in het basisonderwijs zal moeten investeren. De verschillende partijen willen onder meer de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs gelijk trekken. Dat krijgt minder geld per kleuter omdat kleuters vroeger vaak niet voltijds naar school gingen. 

De vakbonden en de werkgevers hebben al een plan voor het basisonderwijs uitgewerkt dat voor 1,8 miljard euro aan maatregelen bevat. Maar zo’n plan voor het basisonderwijs - met een belofte voor extra geld in de komende jaren - komt er niet meer voor de verkiezingen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkende al dat er in de volgende regeerperiode extra geld nodig is, zeker in het basisonderwijs.

Sara Proost, zorgcoördinator in basisschool Reuzepas in Oud-Turnhout

Sara Proost, zorgcoördinator in basisschool Reuzepas in Oud-Turnhout. 'Enkel als er meer geld is voor onderwijs, kunnen we het onderwijs organiseren dat kinderen verdienen.' ©Debby Termonia

Als zorgcoördinator in een lagere school ondersteunt Sara Proost de leerkrachten die leerlingen met zorgnoden in hun klas hebben. ‘Leerkrachten willen vooral les geven, maar er komt zoveel op hen af dat ze vooral bezig zijn met brandjes blussen waardoor de professionaliteit van de leerkracht onder druk staat. Ze moeten leerlingendossiers aanvullen, overleggen met de therapeut van een specifieke leerling, tegemoetkomen aan de zorgnoden van leerlingen... Het is goed dat we zo veel over leerproblemen weten, maar de verwachtingen voor het onderwijs liggen steeds hoger. Zo kunnen we geen kwaliteitsvol onderwijs bieden. Dit is een signaal voor de overheid, maar ook voor de ouders. Enkel als er meer geld is, kunnen wij het onderwijs organiseren dat kinderen verdienen.’

Bernd Wijnants, leerkracht geschiedenis in de kunsthumaniora van Hasselt

Bernd Wijnants, leerkracht geschiedenis in de kunsthumaniora van Hasselt. 'Een paar extra leerlingen maakt soms het verschil tussen je les wel of niet kunnen geven. De klassen moeten kleiner.' ©Debby Termonia

‘Wij kunnen onze leerlingen niet geven wat ze nodig hebben. Vroeger had je al eens een leerling die omwille van allerlei redenen wat meer aandacht vroeg. Door de combinatie van het M-decreet (waardoor meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs, red.) en de veranderingen in de maatschappij zijn die leerlingen niet meer de uitzondering, maar de regel. Daardoor kom je niet meer toe aan het lesgeven. Je bent vooral aan het opvoeden. Het helpt niet dat de maatschappij voor elk nieuw probleem naar het onderwijs kijkt. We moeten leerlingen weerbaarder en kritischer maken, we moeten erover waken dat ze niet radicaliseren, enzovoort. Maar we krijgen geen extra budget om al die nieuwe uitdagingen aan te gaan.’

‘Heel wat leerlingen vallen ook om financiële reden uit de boot. Ze kunnen de schoolboeken of de schoolfactuur niet betalen. In theorie is onderwijs nochtans gratis. We moeten ons stilaan de vraag durven te stellen: willen we de beste dokter of willen we de dokter waarvan de ouders de studies konden betalen?’

Het helpt niet dat de maatschappij voor elk nieuw probleem naar het onderwijs kijkt.
Bernd Wijnants
Leerkracht geschiedenis kunsthumaniora Hasselt

‘Er moet veel meer geld naar het onderwijs gaan zodat extra leerkrachten kunnen worden aangeworven. Een paar extra leerlingen maakt soms het verschil tussen je les wel of niet kunnen geven. In kleinere klassen ken je de thuissituatie van de leerling en kun je sneller ingrijpen als je een probleem ziet aankomen. Daarnaast moeten we stoppen met zinloze administratie. Directies vinden het fijn als ze in orde zijn met allerlei checklists en administratie, maar dat komt er voor de leerkrachten alleen maar bovenop.’

Merjem Ouelhadj, opleidingshoofd en docent verpleegkunde, Erasmushogeschool Brussel

‘Een staking is de laatste noodkreet in onderwijs. We weten dat we hiermee misschien niet de juiste mensen treffen, maar er moet iets veranderen. Onderwijs is zo cruciaal voor onze samenleving en voor onze economie dat het onbegrijpelijk is dat er niet voldoende geld voor wordt vrijgemaakt. De hogescholen worden al jaren ondergefinancierd. We zetten alles op alles om de kwaliteit van het onderwijs niet in het gedrang te brengen, maar dat gaat ten koste van het personeel. Er zijn verpleegkundigen die de stap naar de hogeschool zetten om hun knowhow te delen, maar de handdoek in de ring gooien omdat de werkdruk hier te hoog is. Nochtans is de werkdruk bij verpleegkundigen ook niet min. Het toont aan dat er dringend iets moet veranderen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud