Onderwijs wil iedereen nog even op schoolbanken krijgen

Doordat de beperkte heropstart goed verliep, kunnen wellicht nieuwe leerjaren naar de schoolbanken trekken. ©Photo News

Vrijdag zit de onderwijswereld samen om een uitbreiding van de heropstart van de scholen te bespreken. Als het van het katholiek onderwijs afhangt, krijgen de scholen de autonomie om zelf te beslissen wat voor hen haalbaar is binnen het veiligheidskader.

Vrijdag zit het onderwijsveld weer samen aan tafel. Samen met Erika Vlieghe, de voorzitster van de expertengroep GEES, evalueren minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de koepels en de sociale partners de eerste week na de voorzichtige heropstart. Afhankelijk van wat de scholen aankonden, mochten in het basisonderwijs het eerste, het tweede en het zesde leerjaar opstarten. In het secundair kwamen enkel de laatstejaars naar school. Volgens alle signalen verliep de heropstart goed. Daarom wordt verwacht dat die na vrijdag naar andere leerjaren wordt uitgebreid.

We moeten het opvangprobleem structureel oplossen, want dit gaat ten koste van het onderwijs en dat blijft onze primaire opdracht.
Lieven Boeve
Topman katholiek onderwijs

Zeker voor de kleuters komt er wellicht een versoepeling. Voorlopig zijn de kleuterklassen nog niet opgestart, maar mogen de kleuters van uit huis werkende ouders wel naar de opvang. Vorige week werd beslist dat tot 20 kleuters samen in de opvang mogen en dat ze onderling ook geen afstand hoeven te houden. Daarmee is de voorzet gegeven om de kleuterschool volgens de gewone regels te heropenen. Weyts benadrukte de afgelopen weken ook meermaals dat de kleuters als eersten in aanmerking komen voor een uitbreiding.

Bubbels blijven

Maar ook in het basisonderwijs is de hoop gewekt dat meer mogelijk is dan nu. Volgens virologen kunnen alle leerlingen onder twaalf jaar terug naar school, op voorwaarde dat ze in kleine bubbels blijven. Knelpunt: veel scholen geven aan dat een uitbreiding enkel nog kan als de veiligheidsmaatregelen versoepelen. De regel is nu dat kinderen bubbels van maximaal 14 leerlingen moeten vormen. Het is onwaarschijnlijk dat daarvan wordt afgeweken. Het gevolg: scholen kunnen per dag maximaal de helft van hun leerlingen laten komen. Voor scholen met kleine lokalen of weinig personeel is dat zelfs minder.

We willen het aan de autonomie van de school overlaten om te bekijken of het haalbaar is ook andere leerjaren naar school te halen.
Lieven Boeve
Topman katholiek onderwijs

 Om ruimte te maken voor nieuwkomers wordt mogelijk de regeling voor wie nu al naar school gaat wat teruggeschroefd. Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pleit ervoor alle leerlingen de kans te geven om minstens deeltijds even terug naar school te gaan voor het einde van dit schooljaar, desnoods door een stukje af te nemen van de dagen dat de huidige leerjaren naar school kunnen gaan. Ouders moeten zich dus mogelijk nog eens herorganiseren.

‘We willen het aan de autonomie van de school overlaten om te bekijken of het haalbaar is ook andere leerjaren naar school te halen’, zegt Boeve. ‘We hebben nood aan een helder kader van wat door de virologen als veilig beschouwd wordt, maar de scholen moeten dat kunnen invullen vanuit hun eigen context en mogelijkheden.’

Leidt dat niet tot chaos tussen de scholen? ‘Directeurs met grote schoolgebouwen willen niet liever dan een uitbreiding’, zegt Boeve. ‘Terwijl scholen die hun groepen nu al in drie of vier moeten delen schrik hebben dat verwachtingen worden gewekt die ze niet kunnen inlossen. In beide gevallen moet de directie kunnen kiezen in functie van wat voor haar school veilig en haalbaar is.’

Opvang

Er wordt van alles gedaan om de economie te boosten, maar tegelijk gelden zeer strikte veiligheidsvoorschriften voor het onderwijs.
Jonas De Raeve
Adviseur onderwijs Voka

Voor de ouders blijft het dus ook in juni puzzelen geblazen. Daar komt bij dat de opvang voorlopig enkel gegarandeerd is voor wie uit huis werkt. Vanuit het onderwijs wordt steeds luider gevraagd die opvang over te laten aan de steden en gemeenten. Boeve pleitte er vorige week voor een limiet te zetten op de schoolopvang als dat nodig is om de onderwijsactiviteiten te kunnen hervatten, maar volgens Weyts kan dat niet en blijven de scholen de eindverantwoordelijke. Lokale besturen kunnen waar mogelijk wel bijspringen. ‘We moeten het probleem van de opvang structureel oplossen, want dit gaat ten koste van het onderwijs en dat blijft onze primaire opdracht’, zegt Boeve.

De opvang is een serieus obstakel om de economie opnieuw op gang te trekken. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka klaagt aan dat met twee verschillende tempo’s wordt gewerkt. ‘Aan de ene kant wordt van alles gedaan om de economie te boosten, maar aan de andere kant blijven zeer strikte veiligheidsvoorschriften gelden voor het onderwijs’, zegt onderwijsadviseur Jonas De Raeve. Het is nog maar de vraag of vrijdag meer stroomlijning oplevert.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud