Onderwijsinspectie bezorgd over kwaliteit buitengewoon onderwijs

De Vlaamse onderwijsinspectie maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit in het buitengewoon onderwijs. Vooral in het basisonderwijs moeten verschillende scholen op diverse vlakken een inhaalbeweging maken. Dat blijkt uit het jaarrapport van de onderwijsinspectie. 532 scholen, centra of academies werden doorgelicht. Daaruit bleek dat 5 procent - ofwel 29 instellingen - een ongunstig advies kreeg. In het buitengewoon onderwijs werden 53 scholen doorgelicht. De inspecteurs bekeken onder meer de mate waarin die scholen kwaliteitsvol onderwijs verstrekken. 'De meerderheid van de doorgelichte scholen voor buitengewoon onderwijs heeft ernstige tekorten die de onderwijskwaliteit hypothekeren', staat letterlijk in het rapport. In het secundair onderwijs ziet de inspectie een iets minder extreem beeld, al is ook daar de kwaliteit wisselend. De onderwijsinspectie nam ook leergebieden en vakken in het Vlaams onderwijs onder de loep. Voor het leergebied Nederlands ziet de inspectie verschillen tussen het basis- en het secundair onderwijs. De meeste scholen voldoen aan de verwachtingen voor Nederlands, maar in het secundair is nog werk aan de winkel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud