Advertentie
Advertentie

'Onderwijskloof het grootst in België'

©BELGA

De kloof tussen sterke en zwakke leerlingen in het onderwijs is in de rijke landen nergens zo groot als in België. Vooral allochtone jongeren en kansarmen kampen met een grote achterstand. Dat leert een analyse van de PISA-resultaten, de ranking van de onderwijsprestaties in de rijke landen.

Uit die PISA-databank, die werd opgesteld in opdracht van de 'rijkenlandendenktank' OESO, was vorig jaar nog gebleken dat Vlaamse leerlingen tot de Europese top behoren als het gaat om hun wiskundige vaardigheden.

Maar verder onderzoek door sociologen van de ULB in opdracht van de Koning Boudewijnstichting geeft nu aan dat de verschillen tussen de zwakke en de sterke leerlingen enorm zijn. Dat is zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel het geval.

In Vlaanderen verwerft een zesde van de leerlingen niet de minimale vaardigheden die nodig zijn om volwaardig deel te nemen aan de huidige samenleving, klinkt het in de studie. In Brussel en Wallonië gaat het zelfs om bijna een kwart van de leerlingen.

Concreet betekent dit dat de zwakste leerling in Vlaanderen een achterstand van meer dan zes leerjaren zou hebben op de slimste, berekenden de sociologen van de ULB.

De sociaal-economische achtergrond en de migratiegeschiedenis van de leerlingen liggen mee aan de basis van dat enorme verschil. Maar daarnaast speelt ook de schoolomgeving een belangrijke rol.

Kansarme leerlingen hebben veel meer kans om goede schoolresultaten te behalen als ze op een sterke school zitten. Maar het probleem is dat veel kansarmen en allochtonen op 'concentratiescholen' terechtkomen.

Zo worden leerlingen uit kwetsbare milieus vaak twee keer slachtoffer, staat te lezen in het rapport. 'Ze ondervinden immers niet alleen het negatieve effect van hun achtergrond, ze bezoeken doorgaans ook een school die hen minder vooruitstuwt.'

'Uit de PISA-testen blijkt duidelijk dat het onderwijs zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië zijn rol als sociale lift niet vervult.(...) De school blijft een plek waar ongelijkheid wordt gereproduceerd, in het bijzonder met betrekking tot leerlingen uit kansarme milieus en met een migratieachtergrond.'

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud