Onderwijskoepels zetten druk op Vlaamse regering

Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholiek onderwijs, wijst met de vinger naar de N-VA. ©Lieven Van Assche

Als de Vlaamse regering geen akkoord vindt over de hervorming van het secundair onderwijs, zal het katholiek onderwijs die hervorming zelf opstarten. Dat zegt Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholiek onderwijs. Ook het gemeenschapsonderwijs hoopt dat de hervorming er zal komen.

Het geduld in de onderwijswereld raakt op, zo liet de topvrouw van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke gisteren op Radio 1 duidelijk verstaan.

Het is voor haar nu al een uitgemaakte zaak dat de katholieke onderwijskoepel de geplande hervormingen doorzet, ook al komt de politiek hierover niet tot een akkoord. 'We zullen dan zelf een aantal stappen zetten, met als doel een aantal belangrijke knelpunten in ons onderwijs weg te werken', aldus Van Hecke.

Het belangrijkste knelpunt is het bekende watervalsysteem, waarbij leerlingen starten in het algemeen secundair onderwijs en 'afdalen' naar technisch of beroepsonderwijs. 

Een aantal middelbare scholen experimenteren nu al met een brede eerste graad, waarbij in het eerste en tweede middelbaar geen verschil tussen aso, tso en bso bestaat. 

Een hervorming op eigen houtje is niet evident, weet Van Hecke. 'Maar de knelpunten waarmee we geconfronteerd worden, verdienen antwoorden. Als er geen decreet komt, zetten we zelf de nodige stappen.' 

N-VA

Als voorstander van de hervorming haalt Van Hecke uit naar de N-VA, dat binnen de regering de hervorming blokkeert. 'Zij zijn de woordvoerder van de schrik die er leeft in het onderwijs', zegt ze.  Ze deelt de angst voor nivellering niet. 'Sterke leerlingen zullen net nog meer uitgedaagd worden.'

Van Hecke beseft dat veel leerkrachten weigerachtig staan tegenover de hervormingen, maar drukt het lerarenkorps nog eens op het hart dat scholen genoeg tijd zullen krijgen om zich aan te passen. 'We moeten werken aan de steun in de leraarskamers voor de hervorming, maar we moeten nu toch al een einddoel voor ogen hebben.' 

Gemeenschapsonderwijs

Mieke Van Hecke staat niet alleen met haar standpunt. Ook het gemeenschapsonderwijs staat achter de hervorming en werkt op sommige plaatsen al met domeinbrede scholen en met meer flexibiliteit voor leerlingen met moeilijkheden. 'Maar de hervormingen zijn echt wel nodig', onderstreept Raymonda Verdyck, topvrouw van het gemeenschapsonderwijs.

Sommige zaken, zoals bijvoorbeeld het aantal lesuren, zijn immers decretaal bepaald. Zonder wettelijk kader en duidelijke krijtlijnen dreigt het Vlaams onderwijslandschap een lappendeken te worden, vreest ze.

Verdyck benadrukt dat de hervorming niet gelijk staat met het afschaffen van het ASO. Ze reageert daarmee op de vrees van N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'We moeten vooral onderwijs creëren dat alle kinderen de kansen biedt om de eindmeet te halen.' 'Niemand wil de lat laag leggen.'

Verdyck bevestigt tot slot dat de hervormingen heel wat tijd zullen vragen, ook om de scholen en leerkrachten praktisch klaar te krijgen. Maar zonder deadlines zal het nog lang duren, 'om niet te zeggen dat het er nooit komt', besluit ze.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud