Advertentie

Onderwijsnota Crevits brug te ver voor katholieke koepel

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ©Photo News

De katholieke onderwijskoepel reageert 'met onbegrip' op het nieuw systeem van leren op de werkvloer. Ze vinden dat de regeringsplannen de vorming van jongeren te veel aan bedrijven overlaten, terwijl het katholieke net de nadruk op algemene vorming wil leggen. De werkgeversorganisatie Voka hekelt de 'conservatieve' reactie.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en van Werk Philippe Muyters (N-VA) stelden donderdag in het Vlaams Parlement hun conceptnota voor leren op de werkvloer voor. Enkele uren voor de bespreking reageerde de katholieke onderwijskoepel, de grootste koepel in Vlaanderen, 'met onbegrip' op de plannen van de Vlaamse regering.

Dat is opvallend, want het katholieke net uit doorgaans weinig openlijke kritiek op het onderwijsbeleid. Zij proberen vooral via overleg het beleid te beïnvloeden. 'Wij zijn in de eerste plaats een ledenvereniging', zegt Lieven Boeve, topman van de katholieke koepel, aan De Tijd. 'Dit gaat voor heel wat van onze scholen een brug te ver.' 

Waarover gaat het? Het huidige systeem voor werkplekleren bestaat uit een wirwar van structuren, wat vaak verhindert dat scholen en bedrijven elkaar vinden. Daarom evolueert de regering naar een volwaardige leerweg in de laatste twee jaar van het technisch en beroepsonderwjis. Jongeren krijgen de keuze of ze een diploma willen behalen via voltijds onderwijs of via 'duaalleren', zoals Crevits het zelf noemt. 

Syntra Vlaanderen zal de regierol opnemen voor dit nieuwe systeem door de scholen en ondernemingen te begeleiden. En daar knelt voor het katholieke net het schoentje. 'Dit is een foute boodschap aan het onderwijs', zegt Boeve. 'Het onderwijs moet de eindverantwoordelijke blijven voor beroeps- en onderwijskwalificitaties. Deze nota riskeert dat we van een systeem van duaal leren evolueren naar een systeem van gedualiseerd leren. Het vertrouwen in de professionaliteit van leraren en scholen blijft op die manier dode letter.'

Mag het iets meer zijn? Mogen we kinderen, jongeren en volwassenen blijven vormen als mensen die meer zijn dan de rol die ze zullen spelen op de arbeidsmarkt?
Lieven Boeve
Topman katholiek onderwijs

Boeve houdt een pleidooi voor algemene vorming, zeker in een wereld waarin de helft van de jobs in 2020 nu nog niet gekend zijn. 'Mag het iets meer zijn? Mogen we kinderen, jongeren en volwassenen blijven vormen als mensen die meer zijn dan de rol die ze zullen spelen op de arbeidsmarkt? Mogen we hen voorbereiden op wat het is volop mens en medemens te zijn in de samenleving van morgen?'

Voka

De werkgeversorganisatie Voka slaat de bal meteen terug en noemt de reactie van de katholieke onderwijskoepel 'conservatief.' 

'Veel jongeren willen heel graag leren op de werkvloer waar ze in contact komen met de meest recente en innovatieve infrastructuur', zegt Voka-topman Jo Libeer. 'De bedrijfswereld is vragende partij om de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verstevigen. Gisteren wees de OESO nog op de noodzaak van meer Duaal Leren in ons land. in haar aanbevelingen voor België. Het is dan ook onbegrijpelijk dat eenvan de koepels nog voor het debat moet starten, al in een kramp schiet.'

Libeer roept iedereen op om nu echt werk te maken van een duidelijk systeem van duaal leren. 'Het belang van de leerling, en dus niet van de eigen structuur, moet hierbij voorop staan.'

Onbegrijpelijk van VSKO. Laat ons nu werk maken van nieuw systeem duaal leren. We zijn bij laatste in Europese ranking. Alles kan beter— Jo Libeer (@VOKA_jlibeer) February 5, 2015

 

Overleg

Crevits benadrukt in een reactie dat er nog overleg volgt over de nota. Dat zal de komende weken gebeuren, zodat er voor Pasen een definitieve nota een actieplan op de regering kan komen. Bovendien benadrukt ze dat de eindverantwoordelijkheid wel degelijk bij onderwijs zal blijven. 'Ik wens ook dat jongeren breed gevormd worden en net daarom blijft onderwijs eindverantwoordelijke voor het vormingstraject van de leerplichtige jongere', zegt de minister.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud