Advertentie
Advertentie

Onderzoekers: ‘Gemeentefusies liggen gevoelig, maar zijn absoluut noodzakelijk’

Doorgedreven gemeentefusies moeten het manco aan bestuurskracht verhelpen, zeggen onderzoekers. Met als sluitstuk dat de Vlaamse regering balorige lokale besturen in 2030 dwingt tot fuseren, al tonen volksraadplegingen hoe gevoelig dat ligt. 'Vaak staan burgers rationeler in het debat dan politici.'