Advertentie
netto

Opnieuw twee maanden uitstel voor erf- en registratiebelasting

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele. ©BELGA

De Vlaamse regering verlengt de termijn om te voldoen aan de verplichtingen voor de erf- en registratiebelasting met twee maanden. Zolang de aangifte wordt ingediend voor 31 januari 2021 moet de belastingplichtige geen belastingverhoging vrezen.

Net zoals tijdens de eerste coronagolf verleent minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) uitstel voor de erf- en registratiebelasting. De termijn om te voldoen aan de verplichtingen van die belastingen wordt met twee maanden verlengd. 'Bij de eerste golf beslisten we om de Vlamingen extra ruimte te geven. Nu verlengen we die termijn opnieuw. Die zal lopen tot 31 januari 2021', zegt Diependaele.

Wie erft, heeft normaal vier maanden tussen het overlijden en de erfenisaangifte. Door de coronamaatregelen kunnen notariskantoren en burgers evenwel niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten volbrengen, maar die krijgen daarvoor nu dus twee maanden extra. Bovendien moet u die termijnverlenging niet zelf aanvragen.

Corona

Concreet: u hoeft geen belastingverhoging te vrezen als de erfenisaangifte niet op tijd wordt ingediend of de aankoopakte te laat geregistreerd wordt. Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 en de fiscale verplichtingen nageleefd worden voor 31 januari, wordt geen extra belasting aangerekend.

'Voor de erfgenamen is het verlies van een dierbare al een moeilijke periode. De coronapandemie heeft ertoe geleid dat bepaalde aanvullende diensten moeilijker bereikbaar waren, want een nalatenschap regelen vergt toch menselijk contact. Het spreekt dus voor zich dat we voor de aangifte van nalatenschap wat flexibiliteit aan de dag leggen', zegt Diependaele.

Gunstregimes

Ook de aflopende termijn voor gunstregimes in de registratiebelasting wordt verlengd tot 31 januari. 'Verhuizen of een domicilie wijzigen tijdens deze tweede golf is geen sinecure. Bepaalde termijnen voor registratierechten zijn echter wel gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. Om de mensen toch de kans te geven om aan hun verplichtingen te voldoen, verlengen we ook hier de referentieperiode', zegt de minister.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.