Oppositie schiet met scherp in Uplacedebat

De onenigheid binnen de Vlaamse meerderheid was deze middag 'gefundeness fressen' voor de oppositie tijdens een debat over het Uplace-dossier in het Vlaams Parlement. Toch kon ze geen wig drijven tussen de coalitiepartners. 'Stop de spelletjes', riep Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

Het Vlaams Parlement boog zich vanmiddag tijdens een actualiteitsdebat over het geplande winkelcomplex Uplace in Machelen en de cohesie binnen de Vlaamse regering. Vlaams minister Ingrid Lieten (sp.a) had vorige week de beslissing van haar collega Joke Schauvliege (CD&V) om Uplace een leefmilieuvergunning toe te kennen, ‘onbegrijpelijk’ genoemd. Coalitiepartners CD&V en N-VA vonden die houding deloyaal en de sp.a werd binnen de regering terecht gewezen. Toch blijven de socialisten kritiek leveren op het project. Partijvoorzitter Bruno Tobback drukte openlijk de hoop uit dat de Raad van State de vergunning zal vernietigen.

‘Het is niet de eerste keer en allicht niet de laatste keer dat we in dit halfrond een debat voeren over de cohesie van de Vlaamse regering’, zette fractievoorzitter Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vandaag de toon van het debat. ‘Stilaan loopt de scheiding in het parlement niet meer tussen meerderheid en oppositie, maar tussen de verschillende coalitiepartners. De sp.a vormt in die debatten steeds de rode draad.’

Ook LDD-fractievoorzitter Lode Vereeck haalde scherp uit naar de incidenten tussen de coalitiepartners. ‘Het wordt stilaan een soap. De regering sukkelt van het ene incident naar het andere. Maar het moet ophouden, want de soap berokkent schade aan de slagkracht van de Vlaamse regering en vergroot de kloof tussen burger en politiek. Alle maatregelen worden ondergesneeuwd door interne ruzies.’ Hij gaf Vlaams minister-president Kris Peeters het boek ‘Regeringen die niet regeren’ cadeau.

Lieten

Toch slaagde de oppositie er niet in een wig te drijven tussen de regeringsleden. ‘De hele Vlaamse regering staat achter de beslissing over Uplace. Wat ons betreft, is het Uplace-dossier gesloten’, herhaalde Peeters tot treurens toe.

Lieten werd door de oppositie gedwongen een duidelijk standpunt in te nemen: pro of contra Uplace? ‘Wij zouden een andere beslissing hebben genomen,’ zei Lieten. ‘Mijn partij heeft recht op een eigen mening. Maar wij respecteren de afspraken die binnen de regering zijn gemaakt. Wij respecteren dus de beslissing van minister Schauvliege.’

Alleen bij de vraag of Lieten net als haar partijvoorzitter Bruno Tobback hoopt dat de Raad van State de milieuvergunning voor Uplace zou weigeren, bleef het stil. Lieten weigerde herhaaldelijk op de vraag te antwoorden. Uiteindelijk schoot Peeters haar te hulp. ‘Stop met die spelletjes. De hele regering staat achter de beslissing over Uplace. De incidenten die de oppositie hier aanhaalt, zijn irrelevant ten opzichte van het beleid van de Vlaamse regering. Geef mij één dossier waar de Vlaamse regering niet tijdig een beslissing over heeft genomen', daagde hij de oppositie uit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud