Peeters: 'Vlaanderen leverde al inspanning'

Vlaams minister-president Kris Peeters (foto: Reuters)

Vlaams minister-president Kris Peeters lijkt niet echt geneigd snel de federale regering bij te springen in de moeizame begrotingsbesprekingen. 'We hebben al grote inspanningen geleverd door een begroting voor 2013 in evenwicht af te leveren', klinkt het.

'Erg moeizaam', is zowat de beste omschrijving om de slakkengang te omschrijven waarmee de federale regering de begroting voor 2013 en bijhorende miljardenbesparing probeert rond te krijgen.

Kris Peeters staat niet meteen te springen om de federale collega's een handje te helpen. Dat liet de Vlaamse minister-president maandag in een interview in het duidingsprogramma 'De Ochtend' op Radio 1 duidelijk weten. 

'Wij hebben een begroting 2013. In evenwicht. In alle bescheidenheid denk ik te kunnen zeggen dat we zo al een grote inspanning geleverd hebben. We gingen uit van een groei van 0,7 procent. Valt die tegen, dan gaan we dat bij de begrotingscontrole bekijken'.

Maar veel verder dan dat wil Peeters niet gaan. Zowel rond de intussen beruchte usurperende bevoegdheden - beleidsdomeinen die de federale overheid naar de regio's overhevelde maar in de praktijk nog altijd bekostigt -  als over een bijdrage in de pensioenlast voor de ambtenaren zegt Peeters te wachten op initiatief vanuit de Wetstraat.

Twitter

'De federale regering moet duidelijkheid scheppen over de engagementen die ze wil overhevelen en dan moet er ook duidelijkheid komen over de middelen die ze wil overhevelen', zegt de Vlaamse minister-president. 'Ook voor de pensioenbijdrage voor ambtenaren is er de jongste tijd nauwerlijks nog overleg geweest. Niet met toenmalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne en ook niet met diens opvolger Alexander De Croo.'

Die laatste uithaal leverde via Twitter al een boze reactie op van Van Quickenborne. 'Geen overleg? Er is verschillende keren overleg geweest. Maar de Vlaamse regering weigert te betalen', laat de ex-minister van Pensioenen en toekomstig burgemeester van Kortrijk weten.

'Geen overleg' over de pensioenbijdrage, KPeeters? Er is verschillende keren overlegd. Maar Vlaamse regering weigert te betalen. #radio1 — Vincent VQuickborne (@VincentVQ) 5 Nov 12

Antwerpen

Peeters ging ook in op de Antwerpse coalitievorming, waar Groen een veto stelt tegen deelname in het stadsbestuur zolang dat het BAM-tracé om de Antwerpse mobiliteitsknoop te ontwarren niet afzweert. 'Er zijn heel duidelijke afspraken gemaakt tussen de stad en de Vlaamse regering', zegt Peeters. 'Het getuigt van veel naïviteit om nu dat BAM-tracé te verlaten. Het is een heel wijze beslissing van Bart De Wever om daar niet van af te stappen.' 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud