PFOS-drempels maar op één meetplaats overschreden in Antwerpen

©BELGA

De stad Antwerpen gaf dinsdag de resultaten vrij van twaalf bodemstalen die ze vorige week liet nemen. Daaruit blijkt dat de bodemsaneringsnorm voor PFOS enkel in de buurt van de 3M-site, waar de schadelijke stof vroeger geproduceerd werd, overschreden werd.

Naar aanleiding van de verontrustende berichten over de vervuiling met het schadelijke PFOS op de Oosterweelwerf en in de gemeente Zwijndrecht, liet de buurgemeente Antwerpen door een extern bureau op vier locaties bodemstalen afnemen. Die bleken slechts op één locatie de bodemsaneringsnorm voor PFOS, dat vermoedelijk kankerverwekkend is en de menselijke afweer verzwakt, te overschrijden.

De overschrijdingen werden vastgesteld in het Sint-Annabos, vlak bij de 3M-site waar tot begin jaren 2000 PFOS werd geproduceerd. Dat de bodemsaneringsnormen overschreden worden, betekent dat er een risico is voor de gezondheid van de mens en het milieu.

Enkel in het Sint-Annabos, vlak bij de 3M-site, werden waarden gemeten die op een risico voor de gezondheid wijzen.

Naarmate de metingen verder van de bron van vervuiling gebeurden, werd de saneringsdrempel niet meer overschreden. Op een braakliggend terrein naast een school en de voetbalvelden van City Pirates werden enkel dosissen aangetroffen die nefast zijn voor de bodemkwaliteit, maar niet voor de gezondheid van de mens. Het impliceert wel dat de grond niet vrij gebruikt mag werden bij werken.

Vooral aan het Sint-Annabos moet daarom nog meer onderzoek gebeuren. 'Deze resultaten verdienen verdere opvolging maar vragen vooral om veel meer kennisopbouw en dus verder overleg met OVAM en andere instanties', zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). 'Het is hoog tijd voor meer onderbouwde, precies gerichte en goed gecoördineerde maatregelen die, na uitgebreide bemonstering, onnodige onrust bij de bevolking helpen wegnemen.'

De staalnames doen bovendien vermoeden dat de PFOS-vervuiling niet uitgezaaid is naar de Rechteroever. De stad dringt evenwel aan op een verdere evaluatie van gebruiksadviezen en -beperkingen rond speelzones, moestuinen of het houden van legkippen met vrije uitloop. 'De stad zal de bewoners informeren met wetenschappelijk onderbouwde adviezen en werkt mee aan biomonitoring en bloedafnames van de bewoners op de Linkeroever', zegt schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA). 'Hoe sneller we duidelijkheid kunnen scheppen, hoe beter.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud