Plan versterking lager onderwijs kost 1,8 miljard

Een school krijgt minder geld voor kleuters omdat die vroeger niet elke dag naar school gingen. Dat moet veranderen. ©Wouter Van Vooren/ID

Het onderwijsveld heeft op vraag van minister Hilde Crevits (CD&V) een plan voor het lager onderwijs uitgewerkt. Maar het plan heeft een duizelingwekkend prijskaartje van 1,8 miljard euro.

De vakbonden en onderwijskoepels zijn het eens over een reeks maatregelen om het lager onderwijs te versterken. Structuurhervormingen zijn volgens hen niet nodig, wel een aantal ingrepen om de onderwijskwaliteit te behouden. En die kosten geld: in totaal maar liefst 1,8 miljard euro. Dat blijkt uit hun voorstel dat De Tijd kon inkijken.

Ter vergelijking: het totale onderwijsbudget bedraagt dit jaar 13,2 miljard euro. Het grootste deel daarvan gaat naar de salarissen van het onderwijspersoneel.

De tekst kwam er op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) die een toekomstplan voor het lager onderwijs wil opstellen. Ze had de sociale partners gevraagd daarvoor een voorstel uit te werken en meteen de kostprijs te berekenen.

Begrotingsbesprekingen

Bij de begrotingsgesprekken die vandaag begonnen zijn, zal Crevits proberen al een eerste schijf daarvoor vrij te maken, maar dat bedrag zal waarschijnlijk beperkt blijven. De bedoeling is voor de verkiezingen van mei volgend jaar al enkele krijtlijnen te schetsen zodat de volgende Vlaamse regering verder kan investeren in het lager onderwijs.

In eerste instantie wil Crevits de ongelijkheid tussen het kleuter- en het lager onderwijs wegwerken. Een school krijgt vandaag minder geld voor een kleuter omdat kleuters vroeger vaak niet elke dag naar school gingen. Dat is nu meestal wel het geval.

Crevits wil scholen dus evenveel geld geven voor een kleutertje als voor een kind in het lager onderwijs.

De Vlaamse regering wil bovendien dat zo veel mogelijk kleuters voltijds naar school gaan. Crevits wil scholen dus evenveel geld geven voor een kleutertje als voor een kind in het lager onderwijs. Die maatregel kost volgens de berekeningen van de sociale partners jaarlijks 50 miljoen euro.

Steun voor directeurs

Daarnaast wil Crevits de directeurs in het lager onderwijs meer ondersteunen. Vaak moeten zij als directeur ook nog voor de klas staan. Dit schooljaar is daar al geld voor vrijgemaakt, maar de sociale partners willen nog verder gaan. Om de lesopdracht van de directeurs nog meer te beperken, is er volgens hen bijna een half miljoen euro nodig.

Omdat de leerkrachten in het lager onderwijs met steeds meer en complexe problematieken in aanraking komen, vragen de sociale partners dat ze zich vaker kunnen bijscholen. Ook willen ze dat de scholen meer zorg kunnen aanbieden. Dankzij het zogenaamde M-decreet gaan er meer leerlingen met een beperking naar het gewoon onderwijs. Voor die bijkomende zorgleraren en extra opleidingen vragen ze 387 miljoen.

Een onvoldoende financiering van het basisonderwijs ondergraaft op termijn de kwaliteit van het geboden onderwijs.
plan basisonderwijs sociale partners

De vraag met het hoogste prijskaartje is echter die om in het algemeen extra te investeren in administratieve en pedagogische ondersteuning. Dat kost maar liefst 972 miljoen euro. Toch zijn de maatregelen nodig, betogen de onderwijsspelers. ‘Een onvoldoende financiering van het basisonderwijs ondergraaft op termijn de kwaliteit van het geboden onderwijs.’ Crevits wou gisteren niet reageren op het voorstel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud