Advertentie

Politiek pingpong over vergoeding bestuurders

Bij instellingen als De Lijn zijn sleutelposities in de raad van bestuur politiek benoemd. ©BELGA

Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt de vergoedingen voor bestuurders bij Vlaamse agentschappen en autonome instellingen niét buitensporig hoog.

Groen maakte een doorlichting van de politieke mandaten bij Vlaamse intercommunales, agentschappen en autonome instellingen. Die doorlichting is een gevolg van de Publifin-affaire in Wallonië waarbij bestuurders van intercommunales en overheidsinstellingen gigantische vergoedingen kregen waar nauwelijks iets tegenover stond. 

Volgens Groen zijn er ook in Vlaanderen fors betaalde politieke mandaten waar niet veel tegenover staat. Die zijn niet alleen bij intercommunales te vinden, maar ook bij agentschappen van de Vlaamse overheid en allerlei autonome instellingen.

Rapport groen

Bij de Vlaamse overheid bestaat er een web van meer dan 76 agentschappen en autonome instellingen waar politici en kabinetsmedewerkers in zetelen. Die zijn samen goed zijn voor meer dan 350 politieke mandaten, schrijft het Laatste Nieuws.

'Overal duiken namen op van mensen die met de N-VA gelinkt zijn. De N-VA is een traditionele partij geworden.'
Björn Rzoska
Fractieleider Groen Vlaams Parlement

En ook in dat Vlaamse postjescircuit lopen de vergoedingen op voor mandaten waar niet veel tegenover staat. Zo verdiende de voorzitter van Vlaamse Havens in 2016 meer dan 8.000 euro bruto, terwijl daar maar twee vergaderingen tegenover stonden. Dat blijkt uit gegevens die Groen-fractieleider Björn Rzoska, opvroeg.

Tot de invloedssfeer van de Vlaamse overheid behoren bekende bedrijven als De Lijn, VDAB, de investeringsmaatschappijen Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en LRM, maar ook minder bekende instellingen. In sommige gevallen lopen de vergoedingen op tot 29.000 euro bruto per jaar.

Onafhankelijke bestuurders

En Rzoska ziet een rode draad: vooral mandatarissen van N-VA en CD&V strijken geld op als bestuurder. 'Overal duiken namen op van mensen die met de N-VA gelinkt zijn, op een N-VA-kabinet werken of op een N-VA-verkiezingslijst stonden. Wat nogmaals aantoont dat N-VA een traditionele partij is geworden', vindt Rzoska. 'Dit is niet de kracht van verandering, maar de kracht van zelfbediening.'

'Een gewone werknemer krijgt toch ook geen extraatje als hij naar een vergadering buiten het bedrijf moet gaan?'
Björn Rzoska
Groen-fractieleider Vlaams Parlement

De agentschappen blijken immers weinig bevolkt door onafhankelijke bestuurders, maar de bestuurszitje komen toe onder partijgetrouwen, (ex-)politici en kabinetschefs. Die laatsten krijgen meestal een functie als regeringscommissaris toegewezen, waarvoor ze extra vergoed worden, bovenop hun loon want de vergoedingen bij agentschappen lopen op tot 600 euro per vergadering.

'De Vlaamse regering moet onmiddellijk de belofte van één derde onafhankelijke bestuurders invoeren. Langs een achterpoortje zijn nog tientallen politieke benoemingen gebeurd', vindt Rzoska. 'De Vlaamse regering is niet geloofwaardig als ze niet voor haar eigen deur veegt.'

'Waarom moeten mensen die uit hoofde van hun functie op een kabinet worden ‘afgevaardigd’, nog extra worden vergoed? Een gewone werknemer krijgt toch ook geen extraatje als hij naar een vergadering buiten het bedrijf moet gaan?', sneert Björn Rzoska.

Bourgeois weerlegt 'buitensporige' vergoedingen

Volgens sp.a-voorzitter John Crombez moeten alle partijvoorzitters samen nu beslissen om de structuren en mandaten te verminderen en met de opbrengst de facturen doen dalen. Crombez doelt uitdrukkelijk op de voorzitters van zowel meerderheid als oppositie die de beslissingen moeten nemen. 'Het gebeurt anders gewoon niet,' zegt Crombez.

Ik ben ervan overtuigd dat we echt geen overdreven vergoedingen geven.
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Vlaams minister-president Geert Bourgeois betwist dat de vergoedingen in Vlaanderen buitensporig zijn. 'Ik ben ervan overtuigd dat we echt geen overdreven vergoedingen geven. Wie in de raad van bestuur zit, moet worden vergoed naar hun kennis en kunde - we benoemen daar experten in- en naar hun tijdsbesteding dus.'

Bourgeois bestelde wel een studie over de vergelijking van Vlaamse bestuursvergoedingen met  vergelijkbare privébedrijven. De minister-president beklemtoont verder dat het normaal is dat een aandeelhouder zijn bestuurders aanstelt en dat ook de Vlaamse regering dat doet. 'Zij vertegenwoordigen het beleid van de regering. Dat zijn geen politieke benoemingen", zegt Bourgeois. Hij verwijt groen daarom 'misleiding'.

Antipolitiek of schieten op de boodschapper

'Groen verrast mij echt opnieuw door platte antipolitiek,' zei Bourgeois tegenover het VRT Journaal.  Hij wijst erop dat de vergoedingen sinds een nieuw besluit in 2007 niet meer zijn aangepast, enkel geïndexeerd. ' Grote investeringsvehikels vielen nooit onder dat besluit, en daar hebben we overdreven vergoedingen nog teruggeschroefd. De voorzitter van de Participatiemaatschappij Vlaanderen bijvoorbeeld verdiende 300.000 euro per jaar, wat vastgelegd is door vorige regeringen met Groen. We hebben dat gereduceerd naar ongeveer 25.000 euro, wat overeenstemt met de tijdsbesteding,' zo zegt Bourgeois op het radionieuws.

Rzoska speelt in een recatie de bal terug: 'Bourgeois schiet op de klokkenluider. Dat is gewoon een manier om de aandacht af te leiden en niks te doen,' zegt de fractieleider van groen. 'Voor alle werknemers voerde N-VA een indexsprong door, maar de vergoedingen van de politiek benoemden worden wel geïndexeerd. Ook dit moet worden aangepakt.'

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud