Potjes overheidsgeld voor ondernemers nog vaak ongebruikt

et TINA-fonds investeerde onder meer in High Wind. Dat is een consortium van vijf bedrijven die een nieuwe installatietool ontwikkelen die in stormachtige omstandigheden windmolens op zee kunnen installeren. De robots moeten de installatie van windmolens goedkoper maken. ©RV DOC

Starters smeken om kapitaal en Kris Peeters (CD&V) timmert aan een bankenplan voor vlottere financiering. Maar de bestaande kredietformules zijn nog te weinig gekend bij ondernemers.

Startende kmo’s zijn steeds meer aangewezen op eigen middelen om hun groei te financieren, bleek vorige week nog uit het kmo-kompas van Deloitte Fiduciaire. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) erkent het probleem. Hij wil bedrijven vlotter aan financiering helpen via zijn bankenplan en zo zuurstof in de economie brengen. De Vlaamse overheid zou daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door waarborgen te voorzien.


Nochtans heeft de Vlaamse regering de voorbije crisisjaren samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV  al heel wat steunmaatregelen uitgewerkt om de krediethonger van bedrijven te stillen. Een aantal wordt nog te weinig gebruikt, blijkt uit cijfers die De Tijd bijeensprokkelde. ‘Er is nog geld. We zijn actief op zoek naar goede dossiers bij de ondernemers.’ Een greep uit de kredietformules voor Vlaamse kmo’s. 

1. Vlaams Innovatiefonds

Het Vlaams Innovatiefonds verstrekt risicokapitaal aan innovatieve starters. Het fonds is opgestart in 2006 met als doel vanaf 2010 een investeringsritme van 5 miljoen euro per jaar aan te houden. Maar het aantal investeringen lag de afgelopen jaren erg laag en daalde in 2011 zelfs tot twee nieuwe dossiers en zeven opvolgingsdossiers voor een totale investering van 2,6 miljoen euro. Vooral het lage aantal nieuwe dossiers sinds 2009 is opvallend, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) opvroeg.


 ‘We leggen de lat redelijk hoog’, verklaart Filip Lacquet, manager bedrijfsinvesteringen van PMV, die trend. ‘Uit een tachtigtal aanvragen kunnen we twee of drie dossiers oppikkendie voldoen aan de voorwaarden voor een investering. Bovendien moeten we zeker bij starters geld achter de hand houden voor extra kapitaalrondes. Maar het klopt dat er nog geld is voor goede dossiers.’

2. TINA-fonds

Het TINA-fonds bestaat sinds april 2011 en beheert 200 miljoen euro aan risicokapitaal voor consortia van bedrijven. Voorlopig zijn zes dossiers goedgekeurd voor 62,8 miljoen euro. Daar staat 133,8 miljoen private financiering tegenover. Er zitten nog negen dossiers in de pijplijn voor 35 miljoen euro. Een vijftiental is in voorbereiding. Voor grote projecten kan het fonds ook aankloppen bij de Europese Investeringsbank voor confinanciering. ‘Maar op dit moment beschikt het fonds over voldoende geld’, zegt Jan Van De Voorde van PMV. ‘Wij staan steeds open voor goede dossiers die tot innovatieve producten kunnen leiden.’ 

3. ARKimedes-fonds

Het eerste ARKimedes-Fonds kende 107 miljoen euro toe aan 13 risicokapitaalverschaffers, ARKIV’s genaamd, die op hun beurt 123 miljoen euro extra ophaalden en met die middelen investeerden in 125 innovatieve startende en groeiende kmo’s. Aangezien de ARKIV’s uit het eerste fonds in geen nieuwe dossiers meer konden investeren, startte PMV in  2011 met een tweede ARKimedes-fonds. Dit fonds bevat 100 miljoen euro. Een bedrag dat werd toegezegd aan 10 nieuw opgerichte ARKIV’s, die telkens minstens eenzelfde bedrag opgehaald hebben, waardoor opnieuw 204 miljoen euro beschikbaar is voor investeringen in Vlaamse kmo’s.

4. Groene Waarborg

Ondernemingen die een lening willen aangaan voor de financiering van energiebesparende investeringen kunnen beroep doen op een groene waarborg tot 1,5 miljoen euro. De Vlaamse regering wil via besparingen in energiekosten de concurrentiekracht opdrijven en de CO2-uitstoot beperken. Maar Peeters gaf onlangs in het Vlaams Parlement aan dat nog geen enkel bedrijf een dossier heeft ingediend voor de groene waarborg. De regeling is er nochtans gekomen op vraag van ondernemers.

5. FINMIX

Ziet u door alle overheidsbomen ook het bos niet meer? Dan kan u beroep doen op Finmix. Dat instrument moet de kapitaaldrempel verlagen. Als een  innovatief bedrijf bij de Vlaamse overheid aanklopt, zal een panel zich over het ondernemingsplan buigen. De ondernemer wordt dan naar de juiste kanalen geleid. De overheid wil een financieringsmix promoten om de onderneming minder kwetsbaar te maken. Maar een jaar na de opstart zijn nog maar tien dossiers voor het panel geweest, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud