'Provincie Antwerpen moet Midden-Brabant worden'

©Photo News

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen de naam van de provincie Antwerpen omdopen naar 'Midden-Brabant'. Die naamswisseling zou op een logisch moment komen, nu grote steden zoals Antwerpen en Gent zich steeds meer ontvoogden van de provincies. Maar daarvoor moet wel aan de grondwet worden gesleuteld.

Het was al duidelijk sinds het afkloppen van het Vlaams regeerakkoord dat grootsteden zoals Antwerpen en Gent zich grotendeels zouden losmaken van de provinciale structuren. In steden met meer dan 200.000 inwoners oefenen de provincies niet langer bovenlokale taken uit. De opbrengsten van de provinciebelastingen worden ook doorgestort naar de steden in kwestie.

'Grootsteden zoals Gent en Antwerpen zullen zich volledig ontvoogden van de provincies', klink het in het persbericht van parlementsleden Kris Van Dijck (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Somers (Open VLD). 'In de praktijk komt het erop neer dat ze buiten het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied'. 

In dat kader lijkt het voor de parlementsleden beter om verwarring te vermijden en de provincie een nieuwe naam te bezorgen. Ze kiezen voor 'Midden-Brabant'. Dat is volgens hen een 'historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam van de grootste Vlaamse stad'. Voor sommige delen van de provincie is het volgens hen immers niet altijd vanzelfsprekend om zich met het provinciale Antwerpen te identificeren.

Een effectieve naamswissel kan volgens de meerderheidspartijen best op het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt. Naar aanleiding van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement willen ze de kwestie alvast op de agenda plaatsen.

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx wijst er ondertussen fijntjes op dat de namen van de provincies in de grondwet staan. Daarin staat letterlijk: het Vlaamse Gewest omvat de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen? Gezien geen enkel artikel van de grondwet  voor herziening vatbaar is verklaard, is het ook niet mogelijk om de namen aan te passen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud