Publieke onderwijsnetten zien fusie niet zitten

Groen roept Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op om in te grijpen. ©BELGA

De publieke onderwijskoepels vinden een fusie geen goed idee. Enkel beperkte samenwerking is mogelijk, zeggen ze in het Vlaams Parlement, en over heel wat punten is nog geen consensus. Oppositiepartij Groen roept Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op om zich in de discussie te mengen zodat het debat eindelijk vooruit gaat.

Het Vlaams Parlement debatteert donderdag over de evolutie naar een publiek onderwijsnet. Een raad van vier wijzen bestudeerde het afgelopen jaar een eventuele fusie van het stedelijk, provinciaal en gemeentelijk onderwijs en ijvert voor een integratie. 

Scholen zouden nog steeds de keuze krijgen om op eigen houtje voort te gaan, maar er moet een financiële aanmoediging komen voor hen die onderdeel willen worden van het nieuw op te richten 'openbaar schoolbestuur'.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) had de publieke koepels enkele maanden geleden al gevraagd om zelf tot een oplossing te komen. Ze kregen oorspronkelijk tot begin maart de tijd, maar kwamen niet tot een consensus. De discussie ligt uiterst gevoelig, want geen enkele koepel wil zijn eigenheid kwijt raken. Vooral het gemeentelijk onderwijs is bang om te worden 'opgeslokt' door het grotere Gemeenschapsonderwijs.

Geen consensus

De onderwijskoepels hebben de afgelopen gediscussieerd over vijf thema's. Over drie van de vijf thema's bestaat ondertussen een consensus, zeiden de toplui in het Vlaams Parlement. 

Wat het opleidingsaanbod betreft, willen de drie publieke netten afspraken maken om rond aanbod een gemeenschappelijke werking op te zetten. Op die manier willen ze het aanbod van openbaar onderwijs in Vlaanderen beter spreiden en een stabieler aanbod voorzien. 

Daarnaast willen ze streven tot gemeenschappelijke leerplannen voor het officieel onderwijs, zeker in het secundair onderwijs. Zo willen ze anticiperen op de geplande hervorming van het secundair onderwijs en tegelijkertijd de leraren samen ondersteunen. 

Wat het lerarenkorps betreft, willen ze samen stappen zetten naar een flexibel personeelsbeleid. Ze zullen daarover overleggen met de onderwijsvakbonden om leraren bijvoorbeeld eenvoudiger aan werk te helpen in een andere school. 

Over de laatste twee thema's is er nog geen consensus. Dat is niet toevallig het pedagogisch project, wat de identiteit vormt van elke onderwijskoepel. De publieke netten zoeken volgens hun gemeenschappelijke nota nog naar de voorwaarden waaraan publiek onderwijs moet voldoen om zo tot een gemeenschappelijke invulling van 'neutraliteit' te komen. 

Ook de structuur waarin ze willen samenwerken, is nog voer voor discussie. Ze zijn het erover eens dat zo'n structuur nodig is, gezien het ook een vraag is van de Vlaamse regering. Maar tegelijkertijd wil elk publiek net zijn eigenheid bewaren. 

Reacties

Oppositiepartij Groen roept Vlaams minister van Onderwjis Hilde Crevits (CD&V) op om het voortouw te nemen in de discussie. 'Crevits verwaarloost het publiek onderwijs', zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). 'Een ingrijpende hervorming van het openbaar onderwijs in Vlaanderen verdient een publiek debat, dat wordt aangestuurd door de minister.'

Ze wijst er op dat de bestuurlijke schaalvergroting in het katholiek onderwijs wel al volop bezig is. Ook voor het officieel onderwijs is volgens haar meer samenwerking nodig, 'maar het water tussen de netten blijft heel erg diep. Minister Crevits kan zich niet langer afzijdig houden, maar moet haar botten aandoen en het veld instappen. Anders hypothekeert ze de toekomst van een sterk publiek onderwijs', zegt Meuleman

Ook Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) roept op tot samenwerking, maar hij waarschuwt voor 'samenwerkstructuren' waarbij mensen worden ingezet die niet meer in de klas of in de school kunnen staan. Hij ziet vooral samenwerkingsmogelijkheden bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). 'Daar kunnen we netonafhankelijk werken en de vrijgekomen mankracht inzetten voor leerlingen, scholen en ouders.'
Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud