Raad van State akkoord met compensatie zonnepanelen

De compensatiepremie van de Vlaamse regering krijgt groen licht van de Raad van State. ©BELGA

De Raad van State maakt geen bezwaren tegen de compensatieregeling van de Vlaamse regering voor zonnepaneleneigenaars na de vernietiging van de regeling voor de terugdraaiende teller. Dat laat het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten.

'Vandaag bracht de Raad van State een advies uit over het ontwerp van regelgeving voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepaneleneigenaars. Een eerste lezing van het advies leert dat de Raad geen fundamentele bezwaren uit tegen de regeling die de regering uitwerkte, noch tegen de daarbij horende uitrolstrategie voor digitale meters', laat het kabinet-Demir in een persbericht weten.

Op 12 februari 2021 keurde de Vlaamse regering een premieregeling voor zonnepaneleneigenaars goed nadat het Grondwettelijk Hof het systeem van de terugdraaiende teller had vernietigd. De premie moet een rendement van 5 procent op de zonnepaneleninstallatie verzekeren. Ook werd beslist de eigenaars van zonnepanelen niet meer te beschouwen als een prioritaire doelgroep voor de verdere uitrol van de digitale meter.

Keuzevrijheid

In het advies stelt de Raad van State wel dat de betrokken particulieren 'vrijwillig en ondubbelzinnig' een keuze over de premie moeten kunnen maken. 'Ze moeten een juist inzicht hebben in het compensatiebedrag en er moet voldoende duidelijkheid bestaan over de omvang en de aard van de schade die het voorwerp is van de compensatie.' De Raad oordeelt meteen dat aan die voorwaarde is voldaan, omdat de uitgedokterde regeling voorziet in precieze bedragen. Eigenaars van zonnepanelen kunnen het verlies van het voordeel van de terugdraaiende teller precies afwegen tegenover het voordeel van de investeringspremie.

Eigenaars van zonnepanelen kunnen het verlies van het voordeel van de terugdraaiende teller precies afwegen tegenover het voordeel van de investeringspremie.

De essentie

  • De Raad van State maakt geen bezwaren tegen de compensatieregeling die de Vlaamse regering uitdokterde voor zonnepaneleneigenaars.
  • De compensatie moet een rendement van 5 procent garanderen, nadat eerder het principe van de terugdraaiende teller is vernietigd.
  • Het hoogste rechtscollege gaat er niet tegenin dat mensen die een premie willen niet ook nog eens de overheid mogen dagvaarden.
  • De Raad van State heeft er evenmin problemen mee dat minister Demir niet langer prioritair digitale meters wil plaatsen bij zonnepaneleneigenaars.

De Raad van State zegt ook 'principieel te kunnen instemmen met de verantwoording' van de Vlaamse regering om een rendement van 5 procent naar voren te schuiven. Het hoogste administratief rechtscollege maakt er zelfs geen bezwaar tegen dat mensen die een premie willen niet ook de overheid mogen dagvaarden. 'De forfaitaire compensatie biedt die particulieren een bijkomende en meer zekere keuze om dat nadeel tot op zekere hoogte vergoed te zien worden', luidt het. De Raad verwijst naar precedenten, zoals de steunmaatregelen voor landbouwbedrijven die getroffen waren door de dioxinecrisis.

Uitrol digitale meters doorkruist?

De Raad van State heeft er evenmin problemen mee dat Demir niet langer prioritair digitale meters wil plaatsen bij de eigenaars van zonnepanelen, al wijst hij erop dat het Energiedecreet dan in die zin moet worden aangepast. Dat zonnepaneleneigenaars pas vanaf 2025 worden verplicht digitale meters te plaatsen, dreigt de uitrol van die meters wel te doorkruisen, merkt de Raad op.

Oorspronkelijk was voorzien dat mensen met zonnepanelen prioritair een digitale meter zouden krijgen, voor 2023 al. Na de vernietiging van het principe van de terugdraaiende teller stapte de Vlaamse regering daarvan af. Tot 2025 zullen zonnepaneleneigenaars niet verplicht worden een digitale meter te nemen, erna wel.

Op advies van de Raad van State en om het dossier juridisch robuuster te maken zal Demir nog een bijkomend advies aan de Gegevensbeschermingsautoriteit vragen voor de verwerking van persoonsgegevens.

We lijken alweer een stap dichter bij een definitieve regeling.
Zuhal Demir (N-VA)
Vlaams minister van Omgeving

'We hebben bij de principiële goedkeuring gezegd dat we alle adviezen gingen afwachten voor we verdere stappen zouden zetten. We analyseren het advies van de Raad van State in detail en zullen dan vervolgstappen zetten. In ieder geval lijken we alweer een stap dichter bij een definitieve regeling', zegt een opgeluchte Demir.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud