Advertentie

Raad van State twijfelt aan haalbaarheid nieuwe eindtermen

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts ©Photo News

De Raad van State heeft 'ernstige bedenkingen' bij de eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs die nu voorliggen. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) dringt aan op een snelle beslissing.

De eindtermen zijn de minimumdoelstellingen die leerlingen van de overheid moeten halen. In zijn advies zegt de Raad dat 'er ernstige twijfels rijzen of de omvang en de gedetailleerdheid van de eindtermen en onderwijsdoelen voor de onderwijsverstrekkers voldoende ruimte laten om de doelstellingen van het eigen pedagogische project te verwezenlijken', zo schrijven de kranten De Standaard en De Morgen.

Daarmee geeft de Raad van State het katholiek onderwijs en de kleine onderwijsverstrekkers zoals het Steineronderwijs gelijk in hun kritiek.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kan het advies van de Raad van State in theorie naast zich neerleggen. Maar omdat er twijfel is, kunnen de eindtermen aangevochten worden. Het katholiek onderwijs dreigde er eerder al mee naar het Grondwettelijk Hof te stappen, als het protest niets oplevert. Weyts zegt het advies grondig te zullen bestuderen.

Snel duidelijkheid

Het Gemeenschapsonderwijs (GO! ) wil dat er snel een beslissing komt over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. 'Het is in het belang van onze leerlingen én onze schoolteams dat er snel duidelijkheid komt', zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! .

Het GO! benadrukt ook dat alle onderwijsverstrekkers akkoord gingen met de set eindtermen die de Vlaamse Regering in juni goedkeurde. Maar daarna zijn daar nog eindtermen aan toegevoegd. Het is over die uitgebreide set eindtermen dat de Raad van State zich uitsprak.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud