Raad van State ziet geen graten in extra geneeskundestudenten

Ben Weyts drukt zijn plan door om het aantal opleidingsplaatsen voor geneeskunde te verhogen.

De Vlaamse regering zet door met de verhoging van het aantal opleidingsplaatsen voor artsen en tandartsen. De Raad van State ziet geen problemen in de extra plaatsen, hoewel die moeilijk te verzoenen zijn met de federale quota.

Er zijn volgend academiejaar 123 extra plaatsen voorzien voor studenten geneeskunde. De opleiding werkt met een toelatingsexamen. Dit jaar lag het startquotum op 1153 studenten, volgend jaar worden er dat 1276. Ook voor tandartsen worden  33 plaatsen meer voorzien.

De Raad van State ziet geen probleem in de ruimere berekening die Vlaanderen hanteert om tot het nieuwe startquotum te komen. Daarom zet de Vlaamse regering nu haar plan door om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen. Wel vraagt de Raad van State in zijn advies dat de regeling tijdig wordt bekendgemaakt, zodat de instellingen zich goed kunnen voorbereiden op de uitbreiding. 

Communautaire twist

Het startquotum ligt hoger dan het federale quotum, omdat er rekening mee wordt gehouden dat studenten tijdens de opleiding uitvallen.

De reden voor de extra plaatsen is een communautaire twist. Bepalen hoeveel studenten mogen beginnen aan de opleiding geneeskunde is een Vlaamse bevoegdheid. Maar Vlaanderen moet daarbij rekening houden met het federale quotum. Dat bepaalt hoeveel afgestudeerde artsen mogen starten met de vervolgopleiding tot huisarts of specialist. Daarvoor zijn federaal 929 plaatsen voorzien. Het startquotum ligt hoger, omdat er rekening mee wordt gehouden dat studenten uitvallen tijdens de opleiding.

De Franse Gemeenschap heeft zich jarenlang niet aan de federale quota gehouden. Toch krijgen alle afgestudeerde artsen hun RIZIV-nummer, dat nodig is om het beroep uit te oefenen. Hoewel er aan de andere kant van de taalgrens in 2017 uiteindelijk een toelatingsexamen werd ingevoerd, worden nog altijd meer studenten toegelaten tot de opleiding dan er aan de slag kunnen gaan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft de Franstaligen daarom lik op stuk en verhoogt ook het aantal opleidingsplaatsen.

Artsentekort

Weyts laat weten dat de universiteiten de verhoging haalbaar vinden. Nochtans kwam er bij de aankondiging eind december veel tegenkanting van het hoger onderwijs en de medische sector. Ze wezen erop dat er geen globaal artsentekort is, maar wel een probleem met de spreiding en de specialisaties. Zo vestigen zich te weinig artsen in Limburg en West-Vlaanderen. Ook zijn er onvoldoende geriaters en huisartsen, maar te veel chirurgen en gynaecologen.

Subquota moeten tot een betere balans leiden. Voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werkte al aan een planningscommissie die die subquota moest vastleggen. Maar omdat het kabinet-Weyts meer afstemming wil, loopt het overleg daarover nog. 


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud