Advertentie

Rechtbank dwingt Vlaamse regering tot strenger stikstofbeleid

Een belangrijke deel van het stikstof wordt uitgestoten in grote kippenstallen. ©ANP

De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt dat de stikstofregelgeving voor landbouwbedrijven die uitbreiden te laks en niet wetenschappelijk onderbouwd is. Als de politiek de regelgeving niet aanpast, dreigt Natuurpunt met juridische procedures. Binnen de Vlaamse regering beloven de strengere normen voor politieke discussies te zorgen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) plaatst vraagtekens bij het stikstofbeleid in de Vlaamse landbouw. In een arrest dat De Tijd kon inkijken zegt de RvVb dat de stikstofregelgeving waaraan veehouders moeten voldoen om een vergunning te krijgen te laks is.

Wil een bedrijf een vergunning krijgen voor een nieuwe investering, zoals grote stallen, dan moet het in een milieu-effectenrapport aangeven hoe sterk de stikstofuitstoot zal stijgen. Daarna moet een onafhankelijke deskundige een bijkomend onderzoek doen naar de milieu-effecten van de investeringen.

Is de geschatte stijging van de uitstoot kleiner dan vijf procent, dan wordt het bedrijf vrijgesteld van dat onderzoek. Dat is een doorn in het oog van de RvVb, die vindt dat - ongeacht de verwachte stijging - altijd een onderzoek nodig is en dat de drempel van vijf procent niet wetenschappelijk onderbouwd is.

Precedent

De landbouw is een belangrijke uitstoter van stikstof, dat onder de vorm van ammoniak in mest zit. Door de schaalvergroting daalt de stikstofuitstoot er niet - in tegenstelling tot in andere sectoren.

Een verstrenging van de stikstofnormen zou investeringen van grote landbouwbedrijven bemoeilijken.'Het stikstofarrest leidt ertoe dat de vergunningverlenende overheden, de provincies, niet meer op basis van het stikstofkader van mijn voorganger (Joke Schauvliege (CD&V), red.) mogen omgaan met vergunningsaanvragen die leiden tot extra ammoniakuitstoot', zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Het arrest van de RvVb gaat over een specifieke case van een landbouwbedrijf dat wilde uitbreiden. De exacte gevolgen van het arrest zijn nog onduidelijk, maar het kan een precedent scheppen voor een verstrenging van de stikstofnormen voor de landbouw. Het kabinet van Demir acht het niet ondenkbaar dat deze uitspraak gebruikt zal worden om de hele wetgeving van 2016 in twijfel te trekken bij de Raad van State.

'Met deze uitspraak is het toch duidelijk dat de regelgeving niet in orde is', zegt Jos Ramaekers, diensthoofd beleid bij Natuurpunt, dat een van de aanklagers was. 'We zijn benieuwd wat de overheid met deze uitspraak zal doen.' Komt de politiek niet met een oplossing, dan sluit Natuurpunt verdere juridische procedures niet uit. Met het stikstofarrest heeft de organisatie alleszins stevige munitie in handen.

'Tandje bijsteken'

Het arrest komt Demir dan ook niet ongelegen. Ze gaf naar aanleiding van de 'monitor groene economie' van het departement Omgeving, waarover De Tijd deze week berichtte, al aan 'een tandje te willen bijsteken' in het stikstofbeleid.

Demir kan de bemerkingen van de RvVb aangrijpen om het beleid in Vlaanderen te verstrengen. 'Er zal niet geaarzeld worden om bijkomende maatregelen te nemen om de uitstoot en de neerslag van stikstof tegen te gaan of te milderen', zegt ze.

De regering bekeek vrijdag tijdens de ministerraad de scenario's voor een strenger stikstofbeleid. De onderhandelingen over strengere stikstofnormen beloven geen sinecure te worden.

Boerenbond

In Nederland leidde een plan tegen stikstof in 2020 tot zware protesten bij de boeren, en ook bij ons is het dossier geladen, merkt Ramaekers op. Het is bovendien maar de vraag of minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) wil meegaan in het stikstofverhaal. Haar partij heeft immers een sterke historische band met de Boerenbond.

Zelf sluit ze een strengere wetgeving voor bedrijven, en dus ook landbouwers, momenteel niet uit. 'We zullen er uiteraard alles aan doen om ons te conformeren aan de EU-regels. We zetten een traject uit dat moet toelaten de normen te respecteren, maar dat ook toelaat dat de landbouwbedrijvigheid en elke economische activiteit in ons land kan blijven plaatsvinden', zegt Crevits.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud