Advertentie

Recordaantal leerkrachten in Vlaanderen geschorst

Scholen zijn niet verplicht de reden voor een preventieve schorsing aan de Vlaamse overheid door te geven. ©Ã‚© Emely/zefa/Corbis

Het aantal geschorste leerkrachten stijgt jaar na jaar. In het schooljaar 2015-2016 was een recordaantal van 138 leerkrachten geschorst.

Een directeur die informatie over radicalisering bij een leerling niet doorgaf of met de boekhouding fraudeert. Of een leraar die een relatie heeft met een leerlinge. Er zijn nogal wat redenen waarom scholen leerkrachten schorsen.

De afgelopen jaren gebeurt dat steeds vaker. In het schooljaar 2015-2016, het laatste schooljaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, werden in Vlaanderen 138 leerkrachten geschorst. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI).

Waar vroeger ook eens over de directeur werd geklaagd, gebeurt dat nu op sociale media zoals Facebook.
raf de weerdt
algemeen secretaris acod

Het aantal schorsingen blijft laag in vergelijking met het totale aantal van meer dan 185.000 leerkrachten in Vlaanderen. Maar de scholen grijpen wel steeds vaker naar het instrument. In het schooljaar 2011-2012 werden nog slechts 67 leerkrachten geschorst.

In 95 gevallen ging het om een preventieve schorsing omdat een leerkracht tucht- of strafrechtelijk werd vervolgd. Zo werd een schooldirecteur in Ronse geschorst nadat hij in een mail aan Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) de aanpak van de asielcrisis door haar partijgenoten met nazipraktijken had vergeleken. De N-VA van Ronse diende daarop een klacht tegen hem in wegens laster en eerroof. Uiteindelijk werd de man vrijgesproken.

Oorzaak onduidelijk

De oorzaak van de stijging is niet meteen duidelijk, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De scholen zijn ook niet verplicht de reden van een preventieve schorsing aan de Vlaamse overheid door te geven.

Crevits wijst erop dat het nog steeds om een zeer kleine groep gaat, maar ze vindt het wel positief dat scholen bij hun evaluatie- en tuchtbeleid gebruikmaken van de beschikbare instrumenten. ‘Een preventieve schorsing is een voorzorgsmaatregel die nog helemaal geen uitspraak doet over de schuld van een personeelslid, maar waarbij de school het wel nodig acht maatregelen te nemen in het belang van de leerlingen. Als een leraar van ongewenst gedrag wordt beschuldigd, wordt hij preventief geschorst zolang de klacht wordt onderzocht. Er zijn ook voorbeelden van leraren die na dat onderzoek onschuldig bleken te zijn.’

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). ©BELGA

Ook de socialistische onderwijsvakbond ACOD heeft niet meteen een verklaring voor de stijging. De vakbond gelooft niet dat leraars vaker in de fout gaan dan vroeger. Algemeen secretaris Raf De Weerdt wijst wel op de grotere gevoeligheid bij schoolbesturen en de opkomst van sociale media.

‘Het onderwijspersoneel is daar niet altijd even omzichtig mee. Waar er vroeger ook al eens over de directeur werd geklaagd, gebeurt dat nu op de sociale media zoals Facebook. Ouders of collega’s reageren daar uiteraard op, waardoor de school zich ook sneller genoodzaakt ziet in te grijpen. De schoolbesturen grijpen liever iets te snel naar het instrument van preventieve schorsing dan dat ze achteraf het verwijt krijgen dat ze niet het nodige hebben gedaan.’

Ook het aantal ontslagen in het onderwijs blijft beperkt. In het schooljaar 2015-2016 zijn 35 vastbenoemde leerkrachten ontslagen. Dat was het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Leerkrachten kunnen pas ontslagen worden na twee opeenvolgende negatieve evaluaties - wat een procedure van twee jaar inhoudt - of als tuchtmaatregel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud