Redder Oosterweel heeft plan voor reanimatie Uplace

Alexander D'Hooghe is klaar met een plan om zombieproject Uplace tot leven te wekken. ©Photo News

Toparchitect Alexander D’Hooghe, de man die de Antwerpse Oosterweelknoop ontwarde, heeft een plan klaar om het doodverklaarde winkelproject Uplace in de Brusselse Noordrand te reanimeren.

Het gesjeesde winkelcomplex Uplace in Brusselse randgemeente Machelen wordt herdoopt tot Broeksite. En er zijn forse aanpassingen op gebeurd, die de gevreesde milieu- en mobiliteitshinder op de regio moet reduceren. 

Alexander D’Hooghe, de mirakelman die na 20 jaar stilstand voor een doorbraak zorgde in de Antwerpse Oosterweelverbinding, presenteert vrijdag op het stadhuis van Machelen zijn plan voor de ontwikkeling van de site van 5 hectare waar Uplace al jaren gepland stond. D’Hooghe onderhandelde een jaar met alle betrokkenen: ondernemers, politieke overheden en bewonersgroepen.

245
Industriegebied
Door de strijd over Uplace staat de economische ontwikkeling van een oud industriegebied van 245 hectare - de site Uplace is daar 5 procent van - on hold.

Club Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe probeert zijn project Uplace al jaren van de grond te krijgen. Maar Uplace is vastgelopen in een juridische veldslag. Dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de Vlaamse Noordrand. Door de strijd over Uplace staat de economische ontwikkeling van een oud industriegebied van 245 hectare - de site Uplace is daar 5 procent van - on hold. Het gebied is een industriële woestijn sinds de sluiting van de fabriek van autobouwer Renault 20 jaar geleden. Er zijn grote plannen voor een kmo-zone, woningen, winkels en een ziekenhuis, maar de bouw kan niet beginnen zolang het gesteggel rond Uplace blijft duren.

Broeksite

De gemeente Machelen vroeg de Vlaamse regering na een zoveelste juridische tegenslag het dossier te mogen overnemen. Machelen nam met toestemming van Vlaanderen de bevoegdheid over om zelf een nieuw ruimtelijk plan - de juridische onderbouw van grote projecten - te mogen uitdokteren. Machelen stapte daarop naar D’Hooghe om het project uit het slop te trekken. Hij keek zowel naar de site van Uplace als naar het ontwikkelingsgebeid van 245 hectare errond. Het gebied dat Uplace wil ontwikkelen, krijgt een nieuwe naam: de Broeksite, naar de historische naam ‘den Broek’ waaronder het gebied lokaal bekend is.

Er zal niet alleen geconsumeerd, maar ook geproduceerd worden.

D’Hooghe probeert de verschillende belangen te verzoenen. Zo wil hij inzetten op duurzaamheid en ecologie, met een project waarbij het afval zoveel mogelijk opnieuw wordt hergebruikt. Er zal niet alleen geconsumeerd, maar ook geproduceerd worden. Daarvoor is er 55.000 vierkante meter retail - winkelruimte met een luik productie - voorzien. Dat is een pak minder dan de 75.000 waar Uplace op rekende. Opvallend genoeg is het wel nog evenveel als in een aangepast plan 'Uplace Light' dat eerder op tafel kwam. Dat compromis-voorstel, uitgewerkt door een bemiddelaar van de Vlaamse overheid, zagen de ministers van de uittredende Vlaamse regering niet zitten.

Verkeersimpact

In het plan-Dhooghe komt er ook een groot park en een kmo-zone. De plannen voor kantoren en een hotel zijn geschrapt.  Vooral het schrappen van de kantoorruimte is volgens D’Hooghe goed nieuws voor de mobiliteit in de regio. Volgens een mobiliteitsstudie die bijna klaar is, daalt de verkeersimpact met 25 tot 40 procent tegenover het originele plan van Uplace.

De vraag is nu of D’Hooghes plan voor Uplace evenveel steun zal genieten als zijn oplossing voor de Oosterweelverbinding destijds. Toen was het water tussen de verschillende partijen erg diep, maar D’Hooghe slaagde erin de standpunten van de actiegroepen en de overheid met elkaar te verzoenen. Nu zijn er nog meer spelers betrokken: niet alleen de verschillende investeerders, lokale overheden en de Vlaamse overheid, maar ook verschillende maatschappelijke spelers zoals de Bond Beter Leefmilieu en Unizo.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud