Regering-Jambon bespaart voor meer dan 2 miljard euro

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). ©Photo News

De regering-Jambon heeft de begrotingstabellen bezorgd aan het Vlaams Parlement. Uit de cijfers blijkt dat ze voor 2,2 miljard euro aan besparingen plant.

Een week na het akkoord over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering heeft de meerderheid de begrotingstabellen gelost. Daaruit blijkt dat de regering-Jambon tegen 2024 voor 2,5 miljard euro aan nieuwe investeringen plant en voor 2,2 miljard euro aan besparingen doorvoert. Dat er minder wordt bespaard dan wordt uitgegeven, komt doordat er tegen 2024 bij ongewijzigd beleid een overschot is van 300 miljoen euro.

Via de fiscaliteit bespaart de Vlaamse regering tegen 2024 625 miljoen euro. Het geld komt vooral van het schrappen van de woonbonus (328 miljoen euro tegen 2024). Het geld daarvoor wordt deels gebruikt om de registratierechten op de aankoop van een huis te verlagen van 7 naar 6 procent, wat een meeruitgave is van 140 miljoen euro.

Het afbouwen van de fiscale aftrek bij dienstencheques (70 miljoen) en het stopzetten van duolegaten (75 miljoen euro) zijn andere grote besparingsposten. Via duolegaten wordt een deel van een erfenis aan een goed doel geschonken, zodat de erfgenamen minder belastingen moeten betalen. 

De Vlaamse regering rekent ook op 41 miljoen euro aan terugverdieneffecten. Ze gaat ervan uit dat door haar maatregelen meer mensen aan het werk gaan. Ze verwacht veel van de jobbonus, die ertoe leidt dat de laagste inkomens netto meer overhouden. Die maatregel kost tegen het einde van de legislatuur 350 miljoen euro. 

Besparen op overheid

De regering-Jambon remt tegelijk de verwachte stijging van de uitgaven af, wat tegen het einde van de legislatuur 378 miljoen euro oplevert. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de komende vijf jaar de leeftijdstoeslagen in de kinderbijslag niet te indexeren, net zoals er geen indexering komt voor de kinderbijslag voor het derde kind (108 miljoen euro tegen 2024). De uitgaven voor het secundair onderwijs stijgen minder snel dan gedacht (100 miljoen euro), net zoals de uitgaven voor de gezinszorg (55 miljoen euro).

De Vlaamse regering wil ook snijden in haar eigen werking. Tegen 2024 moet meer dan 660 miljoen euro worden bezuinigd. Zo worden de werkingsmiddelen niet geïndexeerd (256 miljoen euro) en wordt er bespaard op het personeel (75 miljoen euro).

Tot slot zoekt Vlaanderen tegen 2024 nog 600 miljoen euro op andere domeinen. Bedrijven krijgen nu nog een korting op hun sociale bijdrage voor bepaalde 55-plussers die ze in dienst hebben of aanwerven. Die leeftijdsgrens verschuift naar 58 jaar (226 miljoen euro). Ook op andere subsidies, zoals de kmo-portefeuille voor ondernemingen die efficiënter willen werken, wordt beknibbeld (73 miljoen euro).

De besparingstabellen van de Vlaamse regering vindt u hieronder:  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud