Rekenhof heeft vragen bij financiering Oosterweel

Het Rekenhof heeft vragen bij de financiering van het Oosterweel-project. Zo is er nog onduidelijkheid over de toltarieven en wordt het voor de toekomstige concessiehouder geen sinecure om 2 miljard euro externe financiering aan te trekken tegen 2016. Dat staat in het verslag over de zesde voortgangsrapportage van het Masterplan 2020.

Het Rekenhof-rapport wordt donderdag voorgesteld in het Vlaams Parlement. Na het Valentijnsakkoord van de Vlaamse regering was het afwachten wat het Rekenhof zou vinden van de regeringsbeslissing over het Antwerpse Oosterweel-project.

Ter herinnering: op 14 februari 2014 koos de regering Peeters II voor een geoptimaliseerd Oosterweeltracé voor het sluiten van de Antwerpse ring. Het geplande vrachtverbod in de Kennedytunnel sneuvelde en er kwam een gedifferentieerde tol in de tunnels (Oosterweeltunnel, Kennedytunnel en Liefkenshoektunnel). De brug over het Albertkanaal werd een tunnel en de 'paperclip' werd een 'Hollands complex'. 

 Door de bijsturingen zou er volgens het Rekenhof sprake zijn van een geraamde minderkostprijs van 313 miljoen euro. Vooral de keuze voor een ander type tunnels (gestapelde cut-and-cover-tunnels in plaats van gezonken tunnels) levert een minderkostprijs van 150 miljoen euro op. De tunnel onder het Albertkanaal (in plaats van een brug) houdt anderzijds meerkosten in ten belope van 185 miljoen euro. De keuze voor het 'Hollands complex' in plaats van de paperclip heeft geen relevante meerkosten tot gevolg.

Wat de geplande gedifferentieerde tol betreft, zegt het Rekenhof dat die nog juridisch moet worden onderzocht en getoetst aan de Europese tolrichtlijn. Daarnaast is het afwachten wat de beste tarieven zijn om het verkeer te sturen en om de nodige tolinkomsten te garanderen. Die tolinkomsten moeten het project mee financieren. Eerdere ramingen spraken van 349 miljoen euro aan tolinkomsten per jaar, maar de tarieven voor de gedifferentieerde tol zijn nog niet vastgelegd.

Net zoals in het verleden waarschuwt het Rekenhof voor mogelijke moeilijkheden bij de financiering van het project. Zo zal de toekomstige concessiehouder zelf op zoek moeten naar 2 miljard euro van de meer dan 3 miljard euro voor de realisatie van Oosterweel. Dat wordt volgens het Rekenhof niet evident. 'Het succesvol aantrekken van ongeveer 2 miljard euro externe financiering zonder gewestwaarborg lijkt geen gemakkelijke opdracht en zal afhankelijk zijn van de marktomstandigheden bij contractafsluiting', klinkt het.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud