Advertentie
Advertentie

Rekenhof kritisch over nut van Vlaamse exportsubsidies

Het Belgische paviljoen op de wereldexpo in Milaan. ©rv

Het Rekenhof vraagt zich af of de Vlaamse exportsubsidies wel nuttig zijn. Dat blijkt uit een doorlichting van de begrotingswaakhond van het Vlaams exportagentschap Flanders Investment and Trade (FIT).

Het Vlaams exportagentschap FIT heeft een waaier een subsidie-instrumenten om de export van Vlaamse ondernemingen te stimuleren. Het Rekenhof onderzocht dat instrumentarium. Er is geen sprake van onrechtmatige subsidiëring, stelt de begrotingswaakhond vast in haar rapport. Maar het Rekenhof vraagt zich wel af of bepaalde instrumenten een echte stimulans vormen om te exporteren. 

Het Rekenhof wijst erop dat de subsidies vaak pas na het gesubsidieerde exportinitiatief worden verleend, terwijl de ondernemingen het initiatief ondertussen al hebben uitgevoerd. In een klantentevredenheidsonderzoek zegt een derde van de ondervraagde ondernemers dat de subsidie van FIT geen bepalende factor was voor hun exportinitiatief. 

Daarnaast wijst het Rekenhof erop dat de subsidiestelsels te weinig aangepast zijn op de beleidsaccenten. 'De beleidskeuzes weerspiegelen zich nauwelijks in de subsidiëring', stelt het Rekenhof letterlijk. 

FIT zelf twijfelt niet aan de effectiviteit van hun subsidie-instrumenten. Ze wijzen naar het klantenvredenheidsonderzoek, waabij FIT een zeer goede score behaalde, en naar de besprekingen in klantenpanels. 

De belangrijkste subsidie-instrumenten van FIT om de export te bevorderen zijn de kmo-portefeuille, FinStim, de subsidie voor uitrustingsgoederen en voor haalbaarheidsstudies. Hieronder staan de verschillende bedragen die daarvoor worden uitgetrokken. 

©FIT

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud