Advertentie

Rekenhof vernietigend over Vlaamse besparingen

Voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) handigt de sleutel van zijn kabinet over aan de huidige minister-president Geert Bourgeois (N-VA). ©BELGA

'De kwaliteit van de dienstverlening lijdt onder de Vlaamse besparingen op het eigen personeel,' oordeelt het Rekenhof.

Zowel de vorige als de huidige Vlaamse Regering voerde grote besparingen door in de eigen werking om de begroting op orde te krijgen. Het Rekenhof boog zich over die personeelsbesparingen en is niet mild in zijn conclusie: 'De Vlaamse overheid volgde de uitvoering van de bugettaire besparing niet op.' Maar belangrijker, de kwaliteit van de dienstverlening leed onder de besparingen.

'Meer doen met minder middelen', zo omschreef de Vlaamse regering haar doelstelling aan het begin van de vorige legislatuur. Betekende dat in het begin van de legislatuur nog dat het personeelsbestand niet meer mocht groeien (6,5 procent minder personeel tegen 2014), dan werden vanaf 2012 ook 65 miljoen euro aan werkingsmiddelen geschrapt. De huidige regering zet die oefening door en schrapte tegen 2019 personeelsleden en 101,5 miljoen euro werkingskredieten. Opvallende conclusie over die doelstellingen is dat 'de perecentages werden vastgesteld zonder voorafgaande behoefteanalyse'.

Wij hebben dezelfde oefening gemaakt in de vorige legislatuur. Maar het mantra van 'meer doen met minder middelen' gaat echt niet meer op.
Joris Vandenbroucke
Vlaams fractieleider sp.a

'Ik heb geen probleem met een efficiëntiebeleid', reageert fractieleider Joris Vandenbroucke (sp.a). 'Wij hebben immers dezelfde oefening gemaakt in de vorige legislatuur. Maar het mantra van 'meer doen met minder middelen gaat echt niet meer op.' De socialisten maakten deel uit van de vorige Vlaamse Regering.

Kwaliteit diensten daalt

Het Rekenhof maakte zijn rapport op basis van een bevraging en verschillende interviews bij de diensten van de Vlaamse overheid. De helft van de bevraagde diensten liet weten dat de besparingen 'een impact hadden op de kwaliteit van de dienstverlening'. 'De impact bestond uit het niet halen van termijnen, vertragingen, schrapping of uitstel van projecten, een verlaagd niveau van dienstverlening, het versneld en radicaler overgaan naar digitale dienstverlening en de verlaging van streefnormen', staat in het rapport te lezen. Ook voor de huidige besparingsronde geldt 'een verhoogd risico op kwaliteitsverlies'.

'Als het Rekenhof aantoont dat de kwaliteit van de dienstverlening daalt en een derde van de diensten aangeeft dat ze taken uitbesteedt, maar dat dat leidt tot een hogere factuur en bedenkbare kwaliteit, dan kunnen we spreken van blinde besparingen', aldus Vandenbroucke. 'Zo komen we op de duur uit met een hogere factuur in plaats van te besparen.'

Hoge werkdruk

Slechts een derde van de bevraagde diensten gaf aan dat ze als gevolg van de besparingen een aantal diensten schrapten. Voor de meeste diensten was het echter roeien met de riemen die ze hadden, met 'negatieve invloed op de werkbaarheid'. 'Ruim de helft van de leidende ambtenaren wees op een negatieve invloed op de afstemming werk-privé.'

De besparingen leiden er ten slotte toe dat de Vlaamse overheid haar eigen diversiteitsbeleid niet meer haalt. Enerzijds doordat minder vacatures werden opengesteld, anderzijds omdat 'leidende ambtenaren vanwege de toegenomen werkdruk elk risico op rendementsverlies wilden vermijden'.

'Besparingen moeten zonder kwaliteitsverlies'

Het Rekenhof vroeg minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om een reactie. 'Het blijft de overtuiging van de Vlaamse regering dat de besparing kan worden gerealiseerd door de afbouw van niet-kerntaken en door een efficiëntere werking, zonder kwaliteitsverlies', zei Homans.

De minister geeft wel aan dat er meer samenwerking dient te gebeuren binnen de Vlaamse overheid en nam daar al enkele initiatieven toe. Bovendien 'kan het niet de bedoeling zijn taken uit te besteden als dat meerkosten tot gevolg heeft', zegt Homans nog.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud