Advertentie

Rioolgeld sijpelt terug naar gemeenten

De gemeenten financieren nog slechts 1 procent van de kosten van de rioolbeheerders. ©Ton van Vliet/Hollandse Hoogte

Via een omweg wordt jaarlijks nog bijna 1 miljoen euro ‘rioolgeld’ terug naar de gemeenten gestort. Nochtans moet dat geld uit de waterfactuur rechtstreeks naar het riolenbeheer gaan.

Het rioolbeheer was jarenlang een kaskoe voor de lokale besturen. Een meerderheid van de gemeenten heeft haar rioleringsnet uitbesteed aan intercommunales. Die intercommunales moesten daarvoor een afkoopsom betalen wat meestal in de vorm van een jaarlijkse rente gebeurde. De intercommunales gebruikten daarvoor het geld van de gemeentelijke saneringsheffing, die eigenlijk bedoeld is voor het onderhoud van de riolering.

Doorsluizen gestopt

De Vlaamse Milieumaatschappij kaartte de problematiek in 2013 aan waarna in april 2014 een rondzendbrief van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) volgde om het doorsluizen van rioolgeld een halt toe te roepen.

Maar, zo waarschuwt de Milieumaatschappij in haar nieuwe rapport dat vandaag wordt voorgesteld, ‘dat betekent niet noodzakelijk dat de rondzendbrief over de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage correct wordt nageleefd.’

97%
Tegen 2027 moet Vlaanderen een rioleringsgraad van 97 procent bereiken. Vandaag zitten we aan 86 procent.

Stortingen gaan door

De toezichthouder wijst erop dat er via achtergestelde leningen en gebruiksvergoedingen nog steeds rioolgeld naar de gemeenten wordt doorgestort. Daarbij is er geen garantie dat de gemeenten het geld opnieuw in rioolbeheer investeren. In 2015 zijn er volgens de Milieumaatschappij 0,8 miljoen euro aan gebruiksvergoedingen betaald. Doordat de rioolbeheerders geen dividenden meer uitkeren, moeten ze bovendien ook geen vennootschapsbelasting meer betalen.

©MEDIAFIN

De steden en de gemeenten hebben nu zelf hun eigen investeringen in riolen afgebouwd. De gemeenten financieren nog slechts 1 procent van de kosten van de rioolbeheerders.

Dat was nochtans niet de bedoeling. Oorspronkelijk moest de gemeentelijke saneringsbijdrage die via de waterfactuur wordt betaald de gemeentelijke investeringen enkel aanvullen om het Vlaamse rioleringsnetwerk versneld aan te pakken. Dat is de reden waarom ze in 2005 werd ingevoerd.

Maar uiteindelijk is de aanvulling op de bestaande, ontoereikende pot dus zelf de pot geworden. De gemeentelijke saneringsbijdrage steeg tussen 2005 en 2015 met 789 procent. De kosten schelen wel fors tussen de rioolbeheerders. In 2015 bedroegen de opbrengsten van de gemeentelijke sanering gemiddeld 63 euro per inwoner, maar ze schommelden tussen 44 en 91 euro.

Vandaag buigt de rioleringssector zich op een studiedag over de cijfers. Tegen 2027 moet Vlaanderen een rioleringsgraad van 97 procent bereiken. Vandaag zitten we aan 86 procent. De eerste deadline om het rioleringsnetwerk in orde te krijgen - 2015 - werd al gemist.

Berekening waterfactuur

De waterfactuur omvat drie componenten: de drinkwaterprijs, de gemeentelijke heffing en de bovengemeentelijke heffing. De eerste is de drinkwaterprijs. Daarvoor zijn twee tarieven. Het basistarief geldt voor 30 kubieke meter per wooneenheid plus 30 kubieke meter per gedomicilieerde persoon. In een gezin met vier wordt dit basistarief dus aangerekend voor de eerste 150 kubieke meter. Dat basistarief ligt bij de meeste leveranciers tussen 1,10 en 1,80 euro per kubieke meter. Wie meer verbruikt, betaalt het zogeheten comforttarief, dat dubbel zo hoog ligt. Daarnaast is er een vastrecht van 50 euro per wooneenheid, met een korting van 10 euro per gedomicilieerde.

Daarbovenop komt de gemeentelijke heffing voor de bouw en het onderhoud van de riolen. Tot slot is er de bovengemeentelijke heffing voor de zuivering van het afvalwater. Die verschilde vroeger per intercommunale, maar is nu gelijkgescha- keld voor heel Vlaanderen.

Voor wie voldoet aan de voorwaarden voor de sociale korting wordt de factuur eerst standaard berekend en wordt vervolgens een korting van 80procent toegekend op alle componenten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud