Rusthuisfactuur stijgt tot 1.728 euro per maand

Woonzorgcentra zijn almaar meer verkapte ziekenhuizen. ©Tim Dirven

De prijs van een verblijf in een Vlaams rusthuis stijgt iets sneller dan de inflatie.

Een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum kostte in mei vorig jaar 57,59 euro per dag of 1.728 euro per maand. Daarmee ligt de maandelijkse kostprijs 39 euro (+2,29%) hoger dan een jaar eerder, blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de dagprijzen in de Vlaamse rusthuizen door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Interactief

Gemiddeld kost een rusthuis 1.728 euro per maand in Vlaanderen. Hoeveel zou u betalen in uw gemeente?

Bekijk het hier.

De prijs van een rusthuisverblijf is iets sneller gestegen dan de inflatie, die in dezelfde periode 1,82 procent bedroeg. De reële prijsstijging bedraagt zo 0,47 procent. Het is de kleinste stijging sinds Vlaanderen drie jaar geleden begon met het opvolgen van de rusthuisprijzen.

De dagprijs ligt nog steeds hoger in commerciële woonzorgcentra dan in vzw's of in OCMW-rusthuizen. In de dagprijs zitten de kosten voor het verblijf, de verpleging en de maaltijden. Extra kosten, zoals voor het internet, de kapper of de was komen er bovenop. 

Niet zomaar verhogen

Nieuwe rusthuizen bepalen zelf hun dagprijs, maar bestaande rusthuizen mogen hun prijzen niet zomaar verhogen. Een prijsverhoging kan alleen als ze die kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld omdat ze investeren in nieuwbouw of om verliezen weg te werken.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vindt dat de beperkte stijging van de prijzen aantoont dat zijn beleid werkt. De afgelopen jaren vloeide extra geld naar de sector en hij werkte een nieuw financieringssysteem voor investeringen uit. ‘We moeten nu op die weg voortgaan voor een kwalitatieve én betaalbare ouderenzorg’, zegt hij.

Een belangrijke kanttekening is dat een rusthuisverblijf 500 euro hoger ligt dat het gemiddelde maandelijkse werknemerspensioen. Daar staat dan weer tegenover dat ouderen een beroep kunnen doen op de Vlaamse zorgverzekering, een premie van 130 euro per maand waarmee ze zorg kunnen betalen. Daarbovenop komt dikwijls nog een bijkomende premie die afhangt van de zorgzwaarte van de oudere en die kan oplopen tot zo'n 600 euro per maand. 

Onderfinanciering

Ondanks de investeringen van de voorbije jaren blijft de ouderenzorg met grote problemen kampen. Het huidige financieringsmodel is te weinig afgestemd op de zware zorg die rusthuizen, die door de vergrijzing en stijgende zorgzwaarte almaar meer verkapte ziekenhuizen worden, moeten verstrekken.

Door die onderfinanciering kunnen woonzorgcentra minder personeel inzetten dan nodig, waardoor de zorg vaak tekortschiet. Het verklaart de getuigenissen van bejaarden die lang moeten wachten vooraleer ze geholpen worden, ondervoed geraken omdat ze te weinig eten krijgen of vereenzamen.

Vanuit de sector klinkt al jarenlang de roep dat meer geld nodig is om ouderen betere zorg te geven. Het geld daarvoor kan van de overheid komen, maar prijsverhogingen - die strikt gereguleerd zijn - zijn een andere oplossing.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud