Rusthuispersoneel als eerste in rij voor loonsverhoging

Het personeel van de Vlaamse zorginstellingen mag op een loonsverhoging rekenen. ©Photo News

De Vlaamse regering belooft jaarlijks 525 miljoen extra te investeren in de zorg- en welzijnssector. Het sociaal overleg moet nu bepalen naar waar dat geld vloeit.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakte maandag in zijn Septemberverklaring bekend dat de Vlaamse regering jaarlijks 525 miljoen euro uittrekt voor de zorg- en welzijnssectoren. 'De Vlaamse regering is zich bewust van de enorme inspanningen die ze geleverd hebben', zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Het kabinet-Beke overlegt de komende weken met de werknemers- en werkgeversorganisaties over hoe de 525 miljoen precies verdeeld wordt. Prioriteiten zijn: meer handen aan de bedden, een loonsverhoging voor het verplegend personeel en een uitbreiding van het zorgaanbod. Ook de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg moeten worden aangepakt.

Woensdag beginnen de drie vakbonden, de Vlaamse overheid en werkgeversorganisaties als Zorgnet-Icuro en het Vlaams Welzijnsverbond het overleg. Ze bekijken hoeveel geld er naar de verschillende Vlaamse zorginstellingen zal vloeien en welke bijkomende hulpverlening Vlaanderen kan bieden. Onder meer de woonzorgcentra, de gehandicapteninstellingen, de revalidatiecentra en de instellingen voor jeugd- en thuishulp zijn een Vlaamse bevoegdheid. De federale overheid heeft nog altijd het zeggenschap over de ziekenhuizen.

Een verhoging van de lonen in de Vlaamse zorginstellingen zit er al langer aan te komen. CD&V liet al meermaals uitschijnen dat ze het onaanvaardbaar vindt dat verpleegkundigen in de woonzorgcentra minder verdienen dan hun collega's in de ziekenhuizen. De federale overheid verhoogt de lonen van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen de komende jaren met 6 procent.

CD&V liet al meermaals uitschijnen dat ze het onaanvaardbaar vindt dat verpleegkundigen in de woonzorgcentra minder zouden verdienen dan hun collega's in de ziekenhuizen.

Naast de vakbonden zijn ook de werkgeversorganisaties vragende partij om de lonen van het personeel in de Vlaamse instellingen te verhogen. Ze redeneren dat anders een competitief nadeel ontstaat tegenover de ziekenhuizen en dat het nodig is het beroep aantrekkelijker te maken.

Het is evenwel niet vanzelfsprekend een gelijkaardige loonsverhoging in de gehandicaptenzorg, de jeugd- en thuishulp en de revalidatiecentra door te voeren. Die instellingen kennen een ander verloningssysteem dan de ziekenhuizen en de woonzorgcentra, waar de lonen berekend worden aan de hand van het federale IFIC-systeem.

Dat systeem bepaalt hoe zwaar een job is en kent op basis van de jobinhoud een bepaald loon toe. Doordat de ouderenzorg pas bij de zesde staatshervorming werd overgeheveld naar Vlaanderen, wordt het IFIC-systeem al gebruikt in de woonzorgcentra.

De werknemers- en werkgeversorganisaties vragen een deel van de 525 miljoen aan te wenden om het systeem in alle Vlaamse zorginstellingen in te voeren. Naar schatting kost dat 160 miljoen euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud