Rutten: 'Vlaamse overheid moet eenvoudiger'

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten pleit voor een vereenvoudiging van het vergunningbeleid. Foto Belga/Dirk Waem ©BELGA

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten pleitte in het VRT-programma De Zevende Dag ervoor de Vlaamse instellingen en het vergunningenbeleid grondig te vereenvoudigen. Ze reageert daarmee op de oproep van minister-president Kris Peeters (CD&V) voor meer respect voor ondernemers.

'We hebben in Vlaanderen 194 instellingen. Dat zijn er veel te veel. We zouden wat meer ambitie moeten hebben en het kluwen van vergunningen afbouwen.' Dat zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten vandaag in De Zevende Dag. Ze pleit ervoor om een vergunning automatisch toe te kennen zodra de geldende termijn voor de behandeling van de aanvraag verlopen is - een zogenaamde 'lex silencio'. Vandaag is dat omgekeerd: wanneer de bevoegde overheid te laat is, wordt ze automatisch niet toegekend.

In De Zevende Dag ging Rutten in op de kritiek die de Vlaamse minister-president Kris Peeters dit weekend uitte in een interview met De Tijd. Hij roept daarin op tot meer respect voor ondernemers en somt daarbij maatregelen van de federale regering op, zoals over de bedrijfswagens en de liquidatiebonus, die volgens hem maken dat ondernemers zich onheus behandeld voelen.

Rutten sluit zich aan bij Peeters, maar 'begrijpt niet dat Peeters zijn eigen CD&V-collega's volledig onderuit haalt'. Zaterdag reageerde staatssecretaris John Crombez (sp.a) ook al op een gelijkaardige manier.

Rutten stelde in het Eén-programma voorts dat de fiscale voorstellen die de PS eerder deze week naar voren schoof, niet werken. Volgens haar laten de Franstalige socialisten zich ook opjagen door extreemlinks, waarbij ze meteen zusterpartij MR naar voren schuift als 'de juiste keuze' in Franstalig België.

Rutten kaatst ook de bal terug naar N-VA-voorzitter Bart De Wever, die in een reactie op de PS-voorstellen Open Vld en CD&V opriep duidelijk te maken of ze voor 'het PS-model' of 'het N-VA-model' kiezen. 'Dit is de wereld op zijn kop', aldus Rutten. 'Het zou Bart De Wever sieren mocht hij kleur bekennen over wat hij zelf gaat doen' na de verkiezingen van 25 mei.

Ze verdedigde ook het initiatief van haar partij en Groen om extra studiewerk te vragen in het Oosterweel-dossier. 'Er zijn nog heel wat vragen en onduidelijkheden. Laten we niet wachten tot er zich opnieuw problemen stellen, met als risico dat het hele project terug naar af gaat', aldus Rutten, die verzekert dat de oproep 'geen minuut vertraging' oplevert.

Unizo publiceerde uitgerekend vandaag een studie over de overvloed aan vergunningen. 

Ongeloofwaardig

In een reactie op het voorstel voor een 'lex silencio' noemde Kris Peeters de Open Vld-voorzitster 'ongeloofwaardig'. Peeters herinnert eraan dat Open Vld'er Dirk Van Mechelen tijdens de vorige legislatuur als minister van Ruimtelijke Ordening heeft geprobeerd naar aanleiding van de nieuwe codex ruimtelijke ordening een stilzwijgende toestemming voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen in te schrijven. Dat plan kreeg echter een negatief advies van de Raad van State en werd daarom uiteindelijk gewijzigd in een stilzwijgende weigering in de codex ruimtelijke ordening.

Reden was dat een stilzwijgende toestemming strijdig was met het internationaal Verdrag van Aarhus over milieu-informatie. De minister-president voegt er nog aan toe dat de huidige Vlaamse regering een aantal effectieve verbeteringen heeft doorgevoerd aan de codex ruimtelijke ordening uit de vorige legislatuur en nu ook de unieke omgevingsvergunning realiseert. Ook behandelt het Vlaams parlement momenteel het decreet 'versnelling investeringen'van de Vlaamse regering, luidt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud