Scholen kunnen op 1 september starten met nieuwe eindtermen

©Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist de eindtermen voor het secundair onderwijs niet te schorsen. De scholen kunnen op 1 september dus aan de slag gaan met de leerplannen, die gebaseerd zijn op de leerdoelstellingen uit het nieuwe decreet.

De eindtermen leggen vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. De overheid werkte twee jaar aan de aangescherpte einddoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De hervorming kwam er om de onderwijskwaliteit in Vlaanderen op te krikken. Volgens experts waren scholen de eindtermen te veel gaan zien als maximum- in plaats van minimumdoelstellingen.

De onderwijskoepels en onderwijsspecialisten kregen inspraak bij het opstellen van de nieuwe eindtermen. Toch trok de katholieke onderwijskoepel in februari naar het Grondwettelijk Hof met het verzoek het decreet met de nieuwe eindtermen te vernietigen. Andere onderwijsfederaties, waaronder die van de Steinerscholen, sloten zich aan bij die eis.

'Te algemeen'

De nieuwe eindtermen leggen de klemtoon meer op kennis en kunde. De algemene basisvorming wordt uitgebreid, wat voor bso-leerlingen betekent dat de minimumdoelen ambitieuzer worden. Daarnaast komt er meer nadrukt op STEM-vaardigheden en digitale competenties.

De onderwijskoepels die de invoering willen tegenhouden, vinden dat er te veel algemene vorming in de eindtermen zit, ook voor technische, artistieke en beroepsrichtingen. Bovendien, stelt de katholieke onderwijskoepel, laten ze scholen te weinig ruimte voor hun eigen ‘pedagogisch project’. Daardoor komt de onderwijsvrijheid, die grondwettelijk verankerd is, in het gedrang. Het gemeenschapsonderwijs bleef de eindtermen verdedigen.

Onvoldoende nadeel

Het Hof is van oordeel dat de verzoekende partijen geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aantonen.
Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag in een arrest een oordeel geveld over de vordering tot schorsing. Die gaat niet over de inhoudelijke kritiek op de ingeperkte onderwijsvrijheid, maar beoordeelt wel of het decreet genoeg ‘nadeel’ veroorzaakt om de eindtermen te schorsen. Dat is volgens het Hof niet het geval.

‘Het Hof is van oordeel dat de verzoekende  partijen geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aantonen’, klinkt het in het arrest. De eventuele nadelen die de toepassing van de nieuwe eindtermen zouden veroorzaken, wegen volgens het Hof niet op tegen de nadelen van een schorsing voor het gehele onderwijsveld.  

De nieuwe eindtermen kunnen voor het derde middelbaar dus gewoon van kracht worden op 1 september 2021, zoals gepland. De eindtermen worden pas de volgende schooljaren progressief uitgerold voor de hogere jaren.

Procedure loopt verder

Het Grondwettelijk Hof moet na dit arrest nog een uitspraak doen over de grond van de zaak: zijn de eindtermen in strijd met de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs? Als het Hof oordeelt van wel, dan worden de eindtermen alsnog vernietigd.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen hoopt nog steeds dat dat gebeurt. 'We hopen dat die beslissing niet al te lang op zich laat wachten.' Een uitspraak in het tweede kwartaal van 2022 lijkt aannemelijk.

Overgangsperiode

In de tussentijd moeten ook de katholieke scholen met de nieuwe leerplannen aan de slag in het derde leerjaar. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op het arrest. 'Het gaat inderdaad om ambitieuze eindtermen, maar ik heb altijd gezegd dat ze niet in steen gebeiteld staan', zegt hij. Een praktijkcommissie zal op het terrein nagaan of het in de klas haalbaar blijft. Scholen krijgen in een overgangsperiode van twee jaar tijd om zich aan te passen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud