‘Scholen moeten zelf kunnen beslissen of ze opengaan'

Lieven Boeve. ©BART DEWAELE

De scholen moeten een duidelijk kader krijgen zodat ze zelf kunnen beoordelen of ze in veilige omstandigheden kunnen openen of niet. Dat zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, in een gesprek met De Tijd.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil deze week een concrete datum naar voren schuiven voor de heropening van de scholen. Dat advies zal worden bezorgd aan de Nationale Veiligheidsraad, die zich vrijdag buigt over de heropening van de scholen. Sommige leerlingen, leerkrachten en ouders hopen dat de scholen weer kunnen opengaan op 4 mei. Virologen menen dat dat kan. Er zijn immers aanwijzingen dat de kans klein is dat kinderen het coronavirus aan elkaar doorgeven.

De heropening zou in fasen gebeuren, waarbij eerst de lagere scholen openen bijvoorbeeld. Net zoals in Nederland, waar gisteren beslist werd de basisscholen op 11 mei weer te laten opengaan.

Draaiboek

Het onderwijs is alvast bezig samen met het kabinet-Weyts om een draaiboek op te stellen voor een veilige heropstart. Boeve is evenwel van mening dat het niet aan te raden is alle scholen te verplichten opnieuw open te gaan op een bepaalde datum. ‘Als scholen op basis van een risicoanalyse oordelen dat ze niet veilig kunnen openen, moeten ze dat niet doen.’

Een school in de binnenstad met een heel kleine oppervlakte is niet te vergelijken met een landbouwschool, waar de leerlingen vooral op het veld werken.
Lieven Boeve
directeur-generaal katholiek onderwijs

Boeve wijst erop dat scholen sterk verschillen. ‘Een school die veel oudere leerkrachten in haar team heeft, zal anders oordelen over een heropstart dan een school met jonge leerkrachten. Of een school in de binnenstad die over een heel kleine oppervlakte beschikt, is niet te vergelijken met een landbouwschool waar de leerlingen vooral op het veld of in serres werken.’

Kleine groepjes

Volgens Boeve moeten de scholen creatief zijn. Hij haalt het voorbeeld aan van die een directeur hem suggereerde maar de helft van de leerlingen te laten komen. De even jaren op maandag, de oneven jaren op dinsdag, enzoverder. En op woensdag zouden de meest kwetsbare kinderen worden bijgespijkerd. Alle leerkrachten zouden er altijd zijn zodat in kleine groepjes gewerkt kan worden op maat van de leerlingen.

De topvrouw van het GO! Gemeenschapsonderwijs, Raymonda Verdyck, geeft toe dat als de socialdistancingmaatregel gehandhaafd blijft, de organisatie van de heropstart van school tot school kan verschillen. De veiligheid staat voorop, vindt ook zij. ‘Scholen zullen rekening moeten houden met leerkrachten en leerlingen die tot risicogroepen behoren en hoe hen in te zetten en te bereiken. Men kan die leerkrachten desnoods laten thuiswerken.’ 


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud