netto

'Sociale toeslag bij kinderbijslag ook voor laagste lonen'

©BELGA

Bij de hervorming van de kinderbijslag zullen ook de laagste lonen recht krijgen op een sociale toeslag. Nu wordt die enkel toegekend aan wie een leefloon heeft of een uitkering krijgt.

Vlaanderen is sinds dit jaar bevoegd voor de kinderbijslag en wil tegen 2016 een eigen systeem uitwerken. Het budget van 3,45 miljard euro wordt behouden, maar er wordt een gelijke basisbijslag voor elk kind vooropgesteld. Nu krijgt een gezin meer geld voor een tweede en voor een derde kind.

Dat grote gezinnen met 3 of 4 kinderen dit in hun portemonnee zullen voelen, lijkt dan ook onvermijdelijk. De Gezinsbond rekende de impact uit van de besparingen van de Vlaamse en de federale regering voor een fictief nieuw samengesteld gezin met vier kinderen (één zit nog in de crèche, de anderen studeren in het lager, secundair en hoger onderwijs). 'De afschaffing van de leeftijdsbijslagen kindergeld kost het gezin 1.283 euro per jaar', zegt Christel Verhas, directeur Sociaal-Cultureel-Werk en Gezinspolitiek van de Gezinsbond. 

Maar grote gezinnen zijn soms ook gezinnen die het met wat minder moeten stellen. Drijft minder kinderbijslag hen dan niet in de armoede? 'Het gaat om een ingewikkeld systeem, we hebben nog tijd nodig om een goed systeem op poten te zetten', ontwijkt Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans de vraag, om dan toch al met een concrete maatregel op de proppen te komen.

'Wat sowieso duidelijk is, is dat we de sociale toeslag bij de kinderbijslag niet alleen zullen toekennen op basis van een statuut zoals een leefloon of een uitkering (zoals nu gebeurt). Ook mensen die werken, maar een laag inkomen hebben zullen er recht op hebben.'

Homans weerlegt voorts de kritiek dat zij als minister van Armoedebestrijding te weinig voor de armen zou doen. 'Het bestrijden van armoede is een horizontale bevoegdheid van de Vlaamse regering, dat gaat over onderwijs en welzijn, maar ook werk. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat de beste maatregel om uit armoede te geraken, of er überhaupt nooit in te tuimelen, het halen van een inkomen uit arbeid is.'

De N-VA-minister wijst ook op het feit dat 'het de eerste keer is sinds de socialisten niet deelnemen aan de federale regering dat het leefloon zal worden opgetrokken tot de Europese armoedegrens.' Homans hamert erop dat'armoedebestrijding op veel fronten tegelijk inspanningen vergt.'

Voort deelt de politica nog een sneer uit naar de oppositie: 'Ik vind het heel jammer dat van armoede een politiek spel gemaakt wordt. Elke partij zou moeten strijden om meer mensen uit armoede te krijgen.'

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) heeft deze week drie maatregelen getroffen tegen armoede in Vlaanderen. Maar ze kreeg daar heel wat kritiek op. In 'De zevende dag' betreurt Homans dat armoede een politiek spel is geworden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud