Sp.a claimt positie gouverneur Limburg

Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders (l.). ©BELGA

Sp.a claimt de positie van de Limburgse gouverneur. Dat blijkt uit een mail van de Limburgse afdeling van de partij aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

De vorige Vlaamse regering voerde een nieuwe, objectievere, procedure in om de provinciegouverneurs aan te duiden. Er zou een duidelijke selectieprocedure komen en de winnaar zou de functie krijgen zonder dat politieke kleur een rol speelt. De eerste keer dat de procedure werd toegepast, in de zoektocht naar een gouverneur voor Oost-Vlaanderen, resulteerde dat in een lange discussie, tussen voornamelijk de N-VA en Open VLD. Er werd uiteindelijk geen overeenstemming bereikt.

De nieuwe Vlaamse regering zet de selectieprocedure daarom stop en keert terug naar de oude manier waarop gouverneurs werden aangeduid, namelijk door de regering zelf. Dat zal worden toegepast voor de vacante posities in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Kurt De Loor (sp.a) noemde die beslissing dinsdag in het Vlaams Parlement hallucinant. Ook volgens Chris Janssens van Vlaams Belang en Jeremie Vaneeckhout van Groen wordt het beeld bevestigd dat de politiek vooral met zelfbediening bezig is.

Duidelijkheid

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) haalde daarop een mail boven van de provinciale voorzitter van sp.a, verstuurd op 4 december. 'Gezien het onverwachte nieuws van het vertrek van de gouverneur vanaf 1 februari wil ik melden dat sp.a Limburg vanuit een vroeger provinciaal akkoord aanspraak wenst te maken op dit mandaat voor de resterende termijn', las Somers voor.

'Als uw partij zulke mails verstuurt, zou ik willen vragen dat u enige terughoudendheid aan de dag legt', zei de minister. 'Dat zou uw geloofwaardigheid sieren.'

De Loor voelt zich niet aangesproken. 'Wij zijn voorstander van de objectieve procedure, die kamerbreed werd gedragen. Maar als de regering een ander kader creëert, is het normaal dat partijen daarop inspelen.'

Volgens Somers heeft de terugkeer naar de oude procedure in elk geval het voordeel van de duidelijkheid. De afgevoerde procedure hield volgens hem ook te weinig rekening met de vertrouwensband tussen de gouverneur en de regering en met de actieve verzoeningsrol die de gouverneur moet spelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud