Stad Antwerpen stelt zich vragen bij half miljoen subsidies voor Let's Go Urban

Sihame El Kaouakibi. ©BELGA

De Antwerpse dienst interne audit heeft bij een doorlichting van het jongerenproject Let's Go Urban van politica Sihame El Kouakibi 'mogelijke malversaties' vastgesteld.

Dat laat de stad Antwerpen weten na inzage in het dossier door burgemeester Bart De Wever (N-VA) en het schepencollege. Die besliste ook het dossier van Let's Go Urban door te spelen aan het gerecht.

De auditdienst onderzocht de investeringstoelage van 3,35 miljoen euro voor de vzw. Die kreeg dat bedrag tussen 2016 en 2020 voor de renovatie van zijn locatie, het Urban Center op het Kiel, en een aanpalende nieuwbouw om er dans - en andere activiteiten te organiseren voor jongeren. Daarnaast ondersteunde de stad de werkingskosten van Let's Go Urban tussen 2012 en 2020 voor 2,16 miljoen euro. Alles samen kreeg Let's Go Urban dus ruim 5,5 miljoen van de stad. Die bevestigt nu dat mogelijk een belangrijk deel van die subsidies naar privébedrijven van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi ging.

Dossier naar gerecht

'De audit toont aan dat er bij de investeringstoelage van 3,35 miljoen een (vermoeden van) oneigenlijk gebruik is van 257.996 euro', meldt de stad. '115.531 euro is nog verder te onderzoeken. Ook toont de audit aan dat binnen de werkingstoelage 120.251 euro onvoldoende onderbouwd is. Onder meer op basis van de vaststelling dat in het geval van sommige facturen sprake is van manipulatie zijn de bevindingen van de auditdienst overgemaakt aan het gerecht.' Alles samen gaat het dus om bijna een half miljoen euro.

257.996
Oneigenlijk gebruik
De audit toont aan dat er bij de investeringstoelage van 3,35 miljoen euro een (vermoeden van) oneigenlijk gebruik is van 257.996 euro.

De auditdienst besluit dat 2,96 miljoen van de 3,35 miljoen euro investeringssubsidie (of 88 procent ) voldoende is onderbouwd. Drie facturen zijn dubbel betaald - goed voor 21.736 euro - al gaat het bij twee facturen wellicht om een administratieve vergissing.

Voor 203.766 euro zijn er duidelijke aanwijzingen van een ander doeleinde en er is ook sprake van gemanipuleerde facturen (zes voor in totaal 54.000 euro). 'Daarbij bleek dat bepaalde tekstelementen op de facturen digitaal werden overplakt met andere wit- of tekstvakken.' Bij 88.500 euro is er een vermoeden dat ze voor een ander doel zijn gebruikt, bij 27.029 euro is sprake van een onduidelijke afrekening.

Bepaalde tekstelementen op de facturen werden digitaal overplakt met andere wit- of tekstvakken.
Stadsbestuur Antwerpen

Het bleek al dat de stad voor de renovatie van het Let's Go Urban-centrum op het Kiel niet met zijn eigen ontwikkelingsmaatschappij werkte, maar de vzw zelf bouwheer liet spelen. 'Dat wordt wel vaker toegepast, zoals voor het Toneelhuis, Hetpaleis en de basketclub Antwerp Giants', stelt de audit. De stad benadrukt daarbij dat de panden haar eigendom blijven en ter beschikking staan van andere jeugdverenigingen.

Het stadsbestuur besloot zoals verwacht Let's Go Urban in gebreke te stellen. Het betekent dat Let's Go Urban de kans krijgt zich te verantwoorden voor de bevindingen van de audit. Mocht dat onvoldoende blijken voor de stad, kan de concessie verbroken worden. De stad zegt ook alle mogelijkheden te zullen aanwenden om de onterecht aangewende middelen terug te vorderen. 'Let's Go Urban krijgt een week om te tonen dat zo'n half miljoen euro terecht is uitgegeven en niet weggesluisd is. Maar ik acht de kans dat men dat zal kunnen eerlijk gezegd heel klein, nagenoeg onbestaande', zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) in een eerste reactie tegenover VRT NWS.

Let's Go Urban krijgt een week om te tonen dat zo'n half miljoen euro terecht is uitgegeven en niet weggesluisd is. Maar ik acht de kans dat men dat zal kunnen heel klein, nagenoeg onbestaande.
Bart De Wever
Antwerps burgemeester

De auditdienst stelt tenslotte geen redenen gevonden te hebben dat kwaad opzet in de stadsdiensten in het spel was. 'Het onderzoek toont wel aan dat in de opvolging van Let's Go Urban onvoldoende structurele samenwerking was tussen de verschillende stadsdiensten, waardoor niet altijd de juiste expertise werd aangewend. Daarnaast werden bepaalde signalen en vaststellingen onvoldoende doorgegeven tot op directieniveau.' Conclusie: de controle gebeurde te oppervlakkig. De audit spreekt wel over een te nauwe band tussen een ambtenaar en 'de contactpersonen binnen de vzw (en dan voornamelijk Sihame El Kaouakibi)' waardoor de kritisch reflex onvoldoende aanwezig was tijdens de uitgevoerde controles.

De aanbevelingen van de auditdienst liggen in de lijn met wat eerder afgesproken was in het bestuursakkoord. De stad maakt onder meer werk van een digitale subsidiedatabank, een herziening van de subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten, en het vastleggen van duidelijke en meetbare doelstellingen voor stedelijke subsidiëring. Belangrijkste les die de stad trekt, is dat aangescherpte controles nodig zijn omwille van een breder fenomeen die zich voordoet. Achter de vzw's van sociale ondernemers zoals El Kaouakibi gaan vaak nog heel wat andere vennootschappen schuil. De geldstromen tussen vzw en al die bedrijfjes zouden in de toekomst beter gevolgd moeten worden.

'Ons vertrouwen is misbruikt en men heeft gaten in ons systeem gevonden. Ik vrees ook dat we het laatste nog niet hebben gezien', zegt De Wever in een reactie aan VTM Nieuws.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud