Startersfonds ARKimedes werpt vruchten af

ARKimedes, het fonds waarmee Vlaanderen risicokapitaal aan kmo’s verstrekt, is een krachtige hefboom voor extra private financiering. Dat leert een studie van de UGent en Vlerick.

De Vlaamse overheid richtte in 2005 ARKimedes op als vehikel om de groei van Vlaamse kmo’s te ondersteunen door risicokapitaal te verschaffen aan jonge en innovatieve ondernemingen. Dat gebeurt aan de hand van ARKIV’s, investeringsfondsen die door derden worden beheerd. Spelers zoals KBC, ING, BNP Paribas Fortis, Gimv en LRM zitten mee aan het stuur van een ARKIV.

Tussen 2005 en 2013 injecteerden die ARKIV’s 189 miljoen euro in 164 ondernemingen. 60 procent van dat geld ging naar kmo’s die nog geen drie jaar oud waren. De fondsen werpen economisch vruchten af, leert een uitgebreide studie van de UGent en de Vlerick Business School. Een groot aantal van de starters geeft aan dat ze zonder financiering niet zouden zijn opgestart. De regeling leidt ook tot extra private financiering. een euro ARKimedes-geld leidde tot 7,3 euro externe financiering, waarvan 4,4 euro aandelenkapitaal. ‘ARKimedes is een belangrijke hefboom voor de ondernemingen om externe financiering van private partijen te krijgen’, zegt Sophie Manigart, auteur van de studie. ‘De ARKimedes-regeling verdringt bovendien het privé-initiatief niet. De markt is niet veranderd.’

De betrokken ondernemingen zijn veelal innovatieve starters. Bij vier op de tien ondernemingen resulteerde de opstart in minstens één en gemiddeld 2,9 patenten. 39 procent van de werknemers is actief in onderzoek en ontwikkeling.

Alle bedrijven samen creëerden rechtstreeks 1.013 jobs. Een groot deel daarvan werkt in de computergerelateerde sector. ‘De ondermengden stellen rechtstreeks 455 mensen te werk’, zegt Manigart. ‘We schatten dat ze daarnaast nog eens 558 zelfstandigen tewerkstellen.’

Elke job heeft gemiddeld een investering van 342.857 euro gevergd. ‘Dat is een pak minder dan een vergelijkbaar overheidsinitiatief in het Verenigd Koninkrijk, ECF’, zegt Jan Alexander, business manager van ARKimedes. ‘Bij de groeipremie ging het zelfs om 500.000 euro steun voor elke extra job. Bovendien vloeit een deel van die ARKimedes-investering terug.’

Manigart spoort Vlaanderen aan om verder in te zetten op de ARKimedes-regeling. Maar alles kan beter. Ze raadt aan grotere fondsen in de markt te zetten omdat de private risicokapitaalsector steeds meer afkering is van kapitaalintensieve projecten. De huidige grens ligt op maximaal 1,5 miljoen euro per dossier. ‘We beseffen dat die grens voor fondsenbeheerders niet evident is’, zegt Alexander. ‘Er is bij de Vlaamse regering bereidheid om die drempel te verhogen. We zullen daar dus amen aan werken.’

Tot slot hameren de onderzoekers ook op een vereenvoudiging van het overheidsinstrumentarium. ‘Voor ondernemers is het onmogelijk te begrijpen bij welke loketten ze kunnen aankloppen’, luidt het in de studie. ‘Zelfs de ARKIV-beheders, nochtans financieel experts, gaven aan dat ze geen volledig overzicht hebben over de werking en mogelijkheden van PMV.’

In de helft van alle ARKIV-investeringen zijn de participaties al verkocht. Maar een deel van de inkomsten uit die exits staat om boekhoudkundige redenen nog niet in de resultatenrekening. ARKimedes staat al bijna 70 procent onder de prijs waartegen het in 2005 naar de beleggers trok. 30.000 beleggers tekenden toen voor 110 miljoen euro in op aandelen of obligaties in het nieuwe vehikel. Die beleggers hebben nog niet veel plezier beleefd aan hun investering. Was een aandeel van het ARKimedes-fonds bij aanvang nog 250 euro waard, dan kwam die intrinsieke waarde eind maart uit op 77,30 euro. ‘We hebben geen glazen bol, maar de hoop is wel dat de overblijvende investeringen een hoger percentage ‘winnaars’ tellen. De verliezen zijn meestal vroeger duidelijk dan de succesverhalen’, zegt Alexander.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect