'Stedelijk, provinciaal en gemeenschapsonderwijs moeten integreren'

©jdb

De drie soorten openbaar onderwijs - het stedelijk, het provinciaal en het gemeenschapsonderwijs - moeten worden geïntegreerd. Dat stelt de expertencommissie die werd aangesteld door de Vlaamse regering.

Scholen zouden nog steeds de keuze krijgen om op eigen houtje voort te gaan, maar er moet een financiële aanmoediging komen voor hen die onderdeel willen worden van het nieuw op te richten 'openbaar schoolbestuur'.

De expertencommissie bestaat uit voormalig Vlaams minister Luc Martens, hoogleraar Matthias Storme, gedeputeerde Gilbert Van Baelen en voormalig Antwerps schepen Robert Voorhamme. De vier kregen van de Vlaamse regering de opdracht af te tasten in hoeverre een integratie van het openbaar onderwijs mogelijk is en stellen donderdagmiddag hun bevindingen voor in het parlement.

De bestaande bestuursstructuren zijn te klein en te versnipperd, concluderen de experts. 'Ze missen vaak de nodige professionaliteit en bieden zo onvoldoende mogelijkheden om een antwoord te vinden op de uitdagingen.'

Ze stellen daarom voor een nieuwe rechtsvorm te creëren: het 'openbaar schoolbestuur'. Dat neemt de rol van inrichtende macht over.

Toetreding tot de nieuwe rechtsvorm zou facultatief worden voor gemeente- of provinciale scholen, maar de keuze om toe te treden moet significant worden gestimuleerd door een gunstiger financiering. De schaalvergroting zou bovendien tot een stimulans kunnen leiden voor kandidaat-leerkrachten. 'Jonge leerkrachten krijgen meer werkzekerheid en de begeleiding van beginnende leraren zal makkelijker te organiseren zijn.'

Reacties

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) reageert positief op een samenwerking met de twee andere spelers. 'Door de huidige samenwerking te versterken kunnen we ervoor zorgen dat de middelen en mensen efficiënter worden ingezet', vindt het GO!.

Ook het Provinciaal Onderwijs wil 'overleggen om te komen tot een kwaliteitsvolle samenwerking', maar wijst de piste van 'één publiek net, zonder een diversiteit aan schoolbesturen'af.

Het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG) vindt een bestuurlijke schaalvergroting bespreekbaar, maar 'het gemeentebestuur moet herkenbaar aanwezig zijn in het openbare schoolbestuur'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud