Steinerscholen krijgen dan toch afwijkende eindtermen

©BELGA

De steinerscholen mogen wellicht toch afwijken van de eindtermen. In december was hun aanvraag daarvoor nog afgewezen door de Vlaamse regering, omdat de inspectie en de commissie van deskundigen een negatief advies hadden gegeven wegens te weinig kenniselementen in de leerstof.

Steinerscholen hanteren een eigen onderwijsmethode en verschillen op heel wat vlakken van reguliere scholen. Dat botst soms met de eindtermen, de minimumdoelen die alle leerlingen moeten halen van de overheid. Toch zijn uitzonderingen op die eindtermen mogelijk, om de vrijheid van onderwijs te waarborgen en het grondrecht onderwijs volgens een eigen pedagogisch project aan te bieden. Scholen moeten voor die uitzondering wel kunnen aantonen dat hun eigen eindtermen gelijkwaardig zijn.

Te weinig kennis

In december oordeelde de Vlaamse regering dat de steinerscholen daarin tekortschieten. Dat deed ze na een negatief advies van zowel de Vlaamse onderwijsinspectie als een groep experts. Hun oordeel: er zijn te weinig kenniselementen aanwezig in de leerstof van de steinerscholen. Maar na overleg met de adviesorganen, waarop ook het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aanwezig was, is er nu toch een akkoord en krijgen de scholen een positief advies. Vrijdag spreekt de Vlaamse regering zich opnieuw uit over het dossier.

Om dat positief advies te krijgen, heeft de Steinerfederatie een aantal aanpassingen doorgevoerd in haar eindtermen. 'Het is niet zo dat we ervoor minder kennis aanboden, we hebben vooral de formulering aangepast', zegt Werner Govaerts, coördinerend directeur van de scholen. 'Nu zijn de eindtermen zo geformuleerd dat de verwachte kennis en vaardigheden ook goed evalueerbaar zijn.' Daarnaast hebben ze aangetoond dat sommige kennis toch aanwezig is, ook al werd die niet in elke afzonderlijke eindterm expliciet opgenomen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud