Sterke groei van anderstalige leerlingen op plattelandsscholen

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt jaar na jaar. ©Photo News

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, steeg de afgelopen jaren met ruim 60 procent in plattelandsscholen.

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt jaar na jaar. In 2012 ging het om 109.000 leerlingen, vorig schooljaar al om 158.000. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) verzamelde.

Die evolutie tekent zich het sterkst af op het platteland. Daar steeg het aantal leerlingen bij wie de thuistaal geen Nederlands is in zeven jaar met ruim 60 procent, terwijl het in de centrumsteden en Brussel om respectievelijk 41 procent en 29 procent ging. 'Scholen ontvangen extra middelen voor die leerlingen, maar de begeleiding van anderstalige leerlingen is op het platteland een grotere uitdaging, omdat er minder expertise is dan in de steden.'

OKAN

Daarnaast is er ook het systeem van Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers, kortweg OKAN. Dat moet nieuwkomers die geen Nederlands spreken begeleiden. Met die middelen organiseren scholen taalbadklassen of geven ze taalondersteuning in de klas. In basisscholen komen die middelen er evenwel pas als er minstens zes OKAN-leerlingen zijn.

'Dat is zeer nadelig voor kleinere scholen, die meestal in landelijke gebieden liggen', zegt Vandromme. Hoewel het aantal OKAN-leerlingen er toeneemt, volgt door de drempel van zes de financiering niet altijd. 'Ik hoor van scholen dat zich daardoor een steeds groter wordende nood vormt', zegt ze.

Rechtvaardiger

Vandromme pleit ervoor de minimumnorm van zes OKAN-leerlingen te laten vallen en de financiering toe te kennen op basis van het percentage anderstalige nieuwkomers op school. 'Dat zou veel rechtvaardiger zijn. Dan kan een kleinere school met een aantal anderstalige nieuwkomers ook de gepaste ondersteuning bieden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud