Steven Vanackere steunt kandidatuur Sammy Mahdi

©Photo News

Voormalig CD&V-minister en directeur bij de Nationale Bank Steven Vanackere heeft bij de CD&V-voorzittersverkiezingen op Sammy Mahdi gestemd.

In een Facebookbericht aan een besloten groep CD&V’ers heeft Vanackere zijn steun uitgesproken voor Sammy Mahdi. De Tijd kreeg het schrijfsel, dat begint met de melding dat de post niet publiek is, in handen. ‘Hij is enkel bedoeld voor diegenen waarvan ik vermoed dat ze belang hechten aan de rol van de christendemocratie in Vlaanderen', schrijft hij.

Met Joachim Coens en Sammy Mahdi zijn er volgens Vanackere ‘twee van de drie besten uit het groepje van zeven overgebleven voor de strijd om het voorzitterschap’. ‘Dat wil niet zeggen dat ik vind dat ze op eenzelfde niveau staan’, schrijft de voormalige minister, die onder meer bevoegd is geweest voor Financiën. ‘In het huidige politieke tijdsgewricht meen ik zelfs dat er een enorm groot verschil is tussen beiden.’

Steun voor Mahdi

Doorheen de post werpt Vanackere drie vragen op: ‘Wie van de twee heeft het sterkste ideologische kompas?’, ‘Wie is de grootste lefgozer van de twee?’ en ‘Wie krijgt onze boodschap het meest overtuigend verteld?’.

‘Deze West-Vlaming heeft zeer veel eerbied voor Joachim Coens, maar gaat straks wel zijn stem uitbrengen voor Sammy Mahdi’, zo beantwoordt Vanackere de vragen. ‘De christendemocratie kan zich in Vlaanderen niet permitteren om nu nog lang een koers te varen die niet uniek en aantrekkelijk genoeg is om haar overleving en groei te waarborgen.’

Vrees voor meer van hetzelfde

De oproep van Vanackere is om meerdere redenen opmerkelijk. Vooreerst is het ongebruikelijk dat een directeur van de Nationale Bank zich mengt bij een voorzittersverkiezing van een politieke partij. Hoewel directeurs wel politieke wortels hebben, stellen ze zich doorgaans afzijdig op tegenover de politiek. Om die reden koos Vanackere ervoor de oproep te doen in een besloten groep, maar de post lekte dus uit. 

Daarnaast was het niet de bedoeling dat CD&V-toppers zich over de voorzittersrace zouden uitspreken. De partijtop hoedt er zich voor om openlijk partij te kiezen voor Coens of Mahdi omdat ze de keuze aan de leden wil laten. Voormalige boegbeelden als Inge Vervotte en Wivina Demeester spraken zich wel uit en schaarden zich achter Sammy Mahdi. 

Tot slot is het opmerkelijk dat Vanackere voor Mahdi heeft gestemd, want Coens wordt beschouwd als de kandidaat van het partij-establismhent. Al vertolkt hij daarmee een breder gedragen sentiment van enkele partijkopstukken, die vrezen dat Coens enkel meer van hetzelfde zal brengen en dat de partij zich dit niet meer kan veroorloven.

De leden van CD&V kunnen tot 5 december hun stem uitbrengen op Coens of Mahdi. Op 6 december wordt de winnaar bekend gemaakt. Vanackere wil niet reageren op de post.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud