Advertentie

Stikstof zet Vlaamse regering onder hoogspanning

Landbouwers die een nieuwe megastal willen bouwen, krijgen daar nu te vlot een vergunning voor. ©Photo News

De onderhandelingen over het stikstofbeleid drijven een wig tussen de Vlaamse coalitiepartners. De N-VA wil, met de steun van Open VLD, de teugels strak aanspannen voor de boeren, maar dat stuit op fel verzet van CD&V en de Boerenbond.

De spanningen in de Vlaamse regering over het nieuwe stikstofbeleid lopen hoog op. CD&V, de N-VA en Open VLD onderhandelen al twee maanden over een voorlopig stikstofkader, nadat dat eind februari door de Raad voor Vergunningsbetwistingen op losse schroeven werd gezet, maar konden vrijdag weer geen akkoord bereiken.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil dat de landbouw verregaande inspanningen doet om de stikstofuitstoot te beperken. Ze wordt daarin gesteund door Open VLD. Minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V), die samen met de Boerenbond de belangen van de boeren behartigt, zit daardoor in een lastig parket.

Volgens Demir kan er niet meer getalmd worden. In 82 procent van de beschermde habitatgebieden is de drempelwaarde voor stikstof overschreden. Iets meer dan de helft van de stikstofneerslag is afkomstig uit het buitenland, maar daarnaast is de landbouwer de boosdoener. 70 procent van de stikstof uit Vlaanderen die in de natuur neerslaat, is terug te voeren naar de landbouw.

De Raad oordeelde daarom dat landbouwers die een nieuwe megastal plaatsen daar te vlot een vergunning voor krijgen. Die stal kan in het huidige kader vergund worden als de stikstofneerslag voor de omliggende natuurgebieden met hoogstens 5 procent van wat het gebied aankan, zou toenemen. De Raad vindt die drempel niet wetenschappelijk onderbouwd.

Stroeve onderhandelingen

De Vlaamse regering moet daarom in allerijl een nieuw stikstofbeleid uittekenen. Tegen de zomer moet dat definitief zijn, maar ze werkt nu al aan een voorlopig kader, zodat lokale besturen en bestendige deputaties opnieuw met rechtszekerheid vergunningen kunnen verlenen. De onderhandelingen lopen echter bijzonder stroef.

Het grootste struikelblok is de nieuwe uitstootnorm. Het strengste scenario legt de norm op 0,017 procent. Alleen uitbreidingen die daaronder blijven, zouden worden vergund. Volgens schattingen is dat fataal voor een derde van de landbouwers.

Voor veel boeren is uitbreiden een kwestie van leven of dood, omdat door de lage voedselprijzen hun marges onder druk staan.

Voor de Boerenbond en CD&V is 0,017 dan ook moeilijk verteerbaar. 'Komende van 5 procent is dat een serieuze inspanning', luidt het op een kabinet. Voor veel boeren is uitbreiden een kwestie van leven of dood, omdat door de lage voedselprijzen hun marges onder druk staan.

Een minder strenge norm is een optie als een pauze zou worden ingebouwd. Komt er een tijdelijk een vergunningsverbod voor landbouwbedrijven of mogen er überhaupt geen nieuwe landbouwbedrijven meer opstarten, dan kan de bovengrens voor de stikstofnorm op 0,1 procent worden gelegd. Maar van zo'n tijdelijke vergunningenstop wil de Boerenbond niet weten.

Kloof

Dat de landbouw strenger aangepakt wordt dan de industrie verdiept de kloof tussen de partijen. De industrie zou meer marge krijgen met een uitstootnorm van 1 procent, omdat haar aandeel in de uitstoot veel lager ligt. Dat vinden de Boerenbond, CD&V en het Algemeen Boerensyndicaat onredelijk. Ze wijzen er aan de onderhandelingstafel op dat een kilogram stikstof, van welke sector die ook komt, altijd schadelijk is voor de natuur. Bovendien stellen ze dat het grootste deel van de stikstofdepositie, zo'n 58 procent, uit het buitenland komt.

De regering kan niet blijven aanmodderen, want als er niets gebeurt, dreigt een vergunningenstop zoals in Nederland.

Maar Demir wil niet wijken. Ze hamert erop dat de landbouw strenger aangepakt moet worden, omdat het de grootste binnenlandse uitstoter is. De minister zwaait met wetenschappelijke berekeningen en kan rekenen op de politieke rugdekking van Open VLD.

De regering kan niet blijven aanmodderen, want als er niets gebeurt, dreigt een vergunningenstop zoals in Nederland. Ze onderhandelt dit weekend en de komende week naarstig voort en hoopt begin mei een akkoord te bereiken. Maar stilaan rijst de vraag of de kloof tussen de regeringspartners nog overbrugbaar is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud