Advertentie

Strakker keurslijf voor VRT NU

Frederik Delaplace, de CEO van de VRT ©BELGA

Uit de eerste contouren van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT blijkt dat de openbare omroep het moeilijker krijgt om bingewatchers naar zijn digitaal tv-platform VRT NU te loodsen.

Wat wordt de komende jaren de opdracht van de VRT? En binnen welke krijtlijnen moet de openbare omroep werken, op een moment dat digitale technologie de mediasector in sneltempo zal blijven veranderen? Daarover onderhandelen de Vlaamse regering en de VRT nu al wekenlang.

Niet alle details zijn al bekend, maar in een voorlopige versie van de tekst - waarover De Standaard deze morgen berichtte en die De Tijd ook al kon inkijken - tekenen zich wel al enkele contouren af.

Streamz en VRT NU

Een van de grote gevechten van de VRT gaat over streaming-tv, waarbij de concurrentie met Netflix wordt aangegaan. Hier bewandelt de openbare omroep twee pistes: hij werkt samen met de Vlaamse commerciële tv-zenders in Streamz maar heeft met VRT NU ook een eigen platform.

De VRT mag deelnemen aan betalende initiatieven zoals Streamz, maar dat moet gebeuren op basis van een rendabel businessplan. Streamz subsidiëren vanuit de VRT kan dus niet. Het VRT-aanbod moet wel, eventueel later, universeel toegankelijk zijn voor het publiek.

VRT NU mag geen previews van internationale films en reeksen aanbieden, met uitzonderingen voor kinderseries, zelf gemaakte fictie of films waarvoor in de markt geen interesse is.

VRT NU krijgt een beperking. Het mag geen previews van internationale films en reeksen aanbieden, met uitzonderingen voor kinderseries, zelf gemaakte fictie of films waarvoor in de markt geen interesse is.

Dat maakt het moeilijker om een van de grote aantrekkingskrachten van digitale tv uit te spelen: nieuwe afleveringen van 'The Handsmaid's Tale' bingewatchen voor ze op de gewone tv worden uitgezonden zal dus niet kunnen. Dat zou wel kunnen, moest de VRT dat willen, voor eigen series zoals 'Undercover'.

Besparingen

De openbare omroep zal de 'besparingsinspanningen' en de 'afbouw van de medewerkersaantallen' moeten voortzetten.

De dotatie van de VRT - voor 2020 275 miljoen euro - zal de komende jaren dalen en de eigen inkomsten zullen onzeker zijn. De openbare omroep zal daardoor 'besparingsinspanningen' en een 'afbouw van de medewerkersaantallen' moeten voortzetten. Cijfers daarover zijn er nog niet. In de 'draft' is het financiële luik nog weggelaten.

Reclame

Ook daarover zijn er nog niet veel details. Wel maakt de VRT duidelijk een vuist te willen maken tegen de internationale - overwegend Amerikaanse - spelers op de tv-markt. 'Het is belangrijk dat de lokale mediabedrijven een fair share van de advertentiebudgetten uit betalende abonnementsformules kunnen aantrekken', staat er. Wat dat betekent voor de lokale concurrentie, zoals VTM, is niet duidelijk.

Voorts zegt de VRT nauw te willen samenwerken met andere Vlaamse mediagroepen om de advertentiemarkt te versterken. Ook hier moet een 'vuist worden gemaakt tegen de dominantie van internationale spelers', zeker op de digitale advertentiemarkt. Opnieuw is nog niet duidelijk wat dat betekent voor de andere Belgische media.

Kranten

Een ander gevoelig punt is de mate waarin de VRT via lange tekstartikels op haar website de concurrentie met de Vlaamse kranten opzoekt. Tekst kan wel degelijk, staat in de tekst, maar moet 'complementair zijn aan audio en video en noodzakelijk zijn om complexe verhalen op een verstaanbare manier te brengen'. Tekst is eveneens nodig voor breaking news.

Markt

Dan is er de vraag tot waar de VRT een overheidsbedrijf is en vanaf welk punt een mediabedrijf dat op de markt met de rest concurreert. Het woord 'marktconform' komt zeven keer voor in de tekst: voor het bieden op sportrechten, het aankopen van tv-rechten voor VRT NU, het sluiten van contracten met schermgezichten, het verdelen van de tv-rechten met externe productiehuizen en het aanbieden van VRT-inhoud op andere platformen zoals Streamz.

Tiktok

De bij kinderen populaire video-app Tiktok wordt vier keer vermeld. De VRT wil actief worden op dergelijke platforms om een jonger publiek te blijven bereiken. Ze doet dat nu al op Instagram. Zodra 10 procent van de kinderen op zo'n platform actief is, wil de VRT er ook zijn.

Context

Belangrijk is ook hoe de VRT de context ziet waarin ze de komende jaren zal werken. Sommige uitdagingen, zoals het bereiken van 85 procent van de Vlamingen per week, zijn gebleven.

Maar in 2030 zal Vlaanderen meer ouderen tellen en zullen drie op de tien inwoners minstens één ouder hebben die niet in België geboren is. Met de jongeren dreigt dan weer een digitale kloof te ontstaan. De helft van de 16- tot 34-jarigen kijkt niet meer dagelijks lineair tv. Zes jaar geleden deed 60 procent dat nog wel. En bij de 18- tot 24-jarigen gaat 16 procent van de tv-tijd al naar Netflix.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud