Strengere mestregels voor beter water

Volgens de oppositiepartijen sp.a en Groen biedt het nieuwe mestactieplan geen garanties op een betere waterkwaliteit en evenmin op een strengere controle op de mestverwerking. ©WFA DE TIJD

Strengere Vlaamse regels voor bemesting in de landbouw moeten ertoe leiden dat minder schadelijke stoffen in het water belanden. Dat die regels er in een extra zitting vlak voor de verkiezingen komen, toont hoe gevoelig het dossier is.

In een extra plenaire zitting op een zucht van de verkiezingen keurde het Vlaams Parlement gisteren het nieuwe mestactieplan goed. Door de intense landbouw en veeteelt belandt in Vlaanderen te veel mest in de grond die niet wordt opgenomen door planten, waardoor het grondwater, de beken en de rivieren met nitraat worden vervuild. Om de waterkwaliteit te verbeteren stelt Vlaanderen om de vier jaar een nieuw mestactieplan op.

28%
Overschrijdingen
In 2018 werd de nitraatnorm in de Vlaamse rivieren in meer dan een kwart van de gevallen overschreden. Het doel is maximaal 5 procent overschrijdingen.

De zesde editie van dat plan had opnieuw veel voeten in de aarde. De N-VA en CD&V waren het lang oneens over hoe ver het plan moest gaan. Uit milieurapporten blijkt dat in 2018 de nitraatnorm in Vlaamse rivieren in meer dan een kwart van de gevallen werd overschreden. De doelstelling is maximaal 5 procent.

Het nieuwe plan legt strengere voorwaarden voor 400.000 hectare grond op. Dat is een pak meer dan het grondgebied waarvoor vandaag strengere bemestingsnormen gelden. Er komen ook meer controles op landbouw- en mestverwerkingsbedrijven. Deze week bleek nog dat op grote schaal met de mestverwerking wordt geknoeid. Lege vrachtwagens die tussen boer en mestverwerker rijden, moeten de indruk geven dat de mest wordt verwerkt, terwijl dat niet het geval is. De controlerende overheidsinstantie kan via de gps de transporten wel volgen, maar kan niet zien of er mest in de vrachtwagen zit. Daar moet verandering in komen.

Inzet kiesgids
De kiesgids van De Tijd

De Tijd doorploegde de 966 pagina's van de Vlaamse partijprogramma's. Geen stemtest, maar een overzicht in 100 relevante vragen .

Toch gaat het nieuwe plan voor de oppositiepartijen niet ver genoeg. Nadat de meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V pas in maart onder de nieuwe minister Koen Van den Heuvel (CD&V) tot een delicaat politiek compromis waren gekomen, drong de oppositie aan op adviezen van de Raad van State en van de betrokken adviesorganisaties. Volgens de oppositiepartijen sp.a en Groen biedt het nieuwe mestactieplan geen garanties op een betere waterkwaliteit en evenmin op een strengere controle op de mestverwerking. De oppositie eist voorts een debat over de afbouw van de veestapel.

Maar de vertragingsmanoeuvres konden de stemming niet over de verkiezingen tillen. Grote struikelstenen wierp de Raad van State niet op, waardoor het voorstel in een uitzonderlijke plenaire zitting vlak voor de verkiezingen gisteren nog werd goedgekeurd. De meerderheidspartij N-VA gaf eerlijk toe dat ze nog een stap verder wilde gaan, maar riep de oppositie op het plan niet tegen te houden. ‘Het is dit of helemaal niets’, zei Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA.) Al in 2020 komt er een tussentijdse evaluatie van het plan. De N-VA hoopt dan verdere stappen te zetten.

De Boerenbond had bedenkingen bij het nieuwe plan, maar steunde het wel. Volgens voorzitster Sonja De Becker hadden de boeren en tuinders nood aan duidelijkheid. Die duidelijkheid kan alsnog onderuit worden gehaald. De milieuorganisatie Greenpeace heeft al aangekondigd dat ze naar de rechter zal stappen omdat het nieuwe plan volgens de organisatie in strijd is met de Europese milieurichtlijnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect