Terugvordering Vlaamse coronasteun aan El Kaouakibi deels ongedaan gemaakt

Sihame El Kaouakibi komt almaar meer in een lastig parket. ©Wouter Van Vooren

De Vlaamse overheid vordert voor bijna 9.000 euro coronasubsidies terug die onterecht toegekend zijn aan Tokomat, een vennootschap waar Sihame El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen de plak zwaaiden. De terugvordering van ruim 14.000 euro aan hinderpremies voor een andere vennootschap, Point Urbain, is vrijdag ongedaan gemaakt.

Het kaartenhuisje rond Sihame El Kaouakibi, het witte konijn dat Open VLD in Antwerpen binnenhaalde, zakt verder ineen. Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude bij de vzw’s en andere vennootschappen van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) is overgenomen door de Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC). 

Het gerecht heeft naar verluidt ook de beelden opgevraagd van de veiligheidscamera's in de Hoogstraat, omdat er vermoedens zijn dat uit JJ House - dat onderdak had gevonden in de voormalige woning van de schilder Jacob Jordaens - vlak voor het faillissement nog van alles naar buiten is gesleept.

Het Antwerpse gerecht opende een onderzoek in de nasleep van de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder bij de vzw Let’s Go Urban, het door El Kaouakibi opgerichte jongerenproject in Antwerpen. Enkele ex-bestuurders vreesden na een audit dat bij de vzw 'financiële malversaties' gebeurden. Het gerechtelijk dossier is ondertussen overgenomen door de Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC).

Ook de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen voeren een onderzoek. Zij willen nagaan of de toegekende subsidies correct zijn aangewend.

Ook de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen voeren een onderzoek. Zij willen nagaan of de toegekende subsidies correct zijn aangewend. Jaarlijks zou de vzw Let's Go Urban voor zo'n 150.000 euro subsidies van de stad Antwerpen hebben gekregen. Voorts kreeg het 1 miljoen euro voor de bouw van een pand op het Kiel.

De Vlaamse overheid vorderde vorig jaar al de 14.080 euro aan coronahinderpremies terug die waren toegekend aan Point Urbain/JJ House. Die terugvordering werd evenwel betwist. Vrijdagavond kwam het bericht dat de Vlaamse overheid de terugvordering ongedaan gemaakt heeft nadat Point Urbain extra bewijsstukken overgemaakt had aan de Vlaamse overheid. Drie aanvragen voor ongeveer 12.000 euro aan bijkomende steun staan nog wel on hold.

Daarnaast wordt de toegekende hinderpremie van bijna 9.000 euro aan Tokomat, waarachter El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyan eveneens schuilgaan, teruggevorderd. Die premie zou onterecht toegekend zijn, want Tokomat zou een managementvennootschap zijn. Die terugvordering wordt voorlopig niet betwist.

De Vlaamse hinderpremie van bijna 10.000 euro voor de academie van Let's Go Urban, het jongerenproject van El Kaouakibi in Antwerpen, wordt nog onder de loep genomen. Ook de satellietbedrijfjes Wannawork en Wannacatch worden nog tegen het licht gehouden. Een aanvraag voor een hinderpremie voor Wannawork werd geweigerd, maar Wannacatch kreeg een premie van zo'n 7.800 euro uitbetaald.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud