interview

Tom Van Grieken: ‘Het blanke moet een dominante factor zijn’

'Ik toon geen begrip voor mensen die begrip tonen voor geweld. Maar ik ga niet het politiek correcte sujet uithangen door te doen alsof het hele ongenoegen onbestaande is.' ©Diego Franssens

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is na twee weken die bol stonden van de polarisatie niet van plan zijn toon te milderen. ‘Overal ter wereld willen mensen hun tradities beschermen, maar hier moet ik me daarvoor verantwoorden.’

Zelf heeft Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de afgelopen twee weken weinig het woord genomen, maar het ging wel vaak over hem. Zijn partij blijft volgens de jongste peilingen de grootste van het land. In de zaak van de voortvluchtige militair Jurgen Conings wordt hij met de vinger gewezen. Vooral bij de Vlaams Belang-achterban is er steun voor de man, die ervan wordt verdacht een aanslag op viroloog Marc Van Ranst te beramen. Leden van Voorpost, dat banden heeft met het Vlaams Belang, werden dan weer veroordeeld omdat ze met het spandoek ‘Stop Islamisering’ tot haat zouden aanzetten.

De cynische analyse luidt dat het gouden tijden zijn voor politici die leven van polarisatie. De 25 procent waarop het Vlaams Belang in de peilingen piekt, waarmee de partij even hoog scoort als bij de Vlaamse verkiezingen van 2004, lijkt dat ook te bevestigen. Al is er volgens Van Grieken, die we treffen in het Antwerpse hoofdkwartier van het Vlaams Belang, een belangrijk verschil. Toen wilde het Vlaams Belang een bredere partij worden en was het programma gematigd, nu niet. ‘Zodra je denkt dat je water bij de wijn moet doen, krijg je de wijn niet meer verkocht.’

Rond de partij blijft dan ook een waas van radicalisme hangen, iets wat de zaak-Conings versterkt. ‘Wie denkt dat ik gelukkig ben met die hele heisa, vergist zich’, zegt Van Grieken. ‘We proberen van het etiket extreemrechts af te geraken, maar deze zaak katapulteert ons terug in de tijd. Wij zijn tegen geweld en daarom verzet ik me tegen het etiket extreem.’

Hoe verklaart u dat uw partij, die toen u in 2014 voorzitter werd op sterven na dood was, volgens de peilingen de grootste van het land is?

Tom Van Grieken: ‘De Vlaming, die bij de verkiezingen in 2019 Vlaams en rechts heeft gestemd, heeft een heel andere regering heeft gekregen dan degene die hij wilde. De coronacrisis wordt aangepakt door ministers die de verkiezingen verloren of die, zoals Frank Vandenbroucke (Vooruit) of Annelies Verlinden (CD&V), zelfs nooit op een lijst hebben gestaan. Of erger nog: de virologen moeten het beleid komen toelichten. De bevolking voelt zich niet vertegenwoordigd en dat begint meer en meer te wringen.’

Van mij mag Marc Van Ranst zeggen wat hij wil en mag hij Vlaams Belangers beledigen, maar dan moet hij er tegen kunnen dat hij zelf wordt beledigd.
Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Er is, zoals in veel landen, groot ongenoegen over de aanpak van de coronacrisis. U bent, zoals onze columnist en politicoloog Fouad Gandoul opmerkte, de thermometer van de verzuring.

Van Grieken: ‘Ik vind dat zeer pejoratief. Wat als links zou winnen? Is dat een zuurtegraad voor geluk? Wij kunnen er niet aan doen dat er ongenoegen is over het beleid. Wij hebben niet gezegd dat mondmaskers niet nodig waren. Wij hebben die reservestock niet vernietigd. Niet wij hebben van de rusthuizen sterfhuizen gemaakt. Wij hebben de fitnesscentra niet verplicht te sluiten om dan zoals Verlinden lustig te gaan fitnessen.’

Verlinden liet zich fotograferen toen ze deelnam aan de selectieproef voor de politie. Door zulke voorbeelden uit hun context te rukken pookt u de boel doelbewust op.

Van Grieken: ‘In andere landen zie je een ‘rally ’round the flag’-effect: mensen scharen zich tijdens de crisis achter de regering omdat ze beseffen dat eenheid nodig is. Bij de vorming van de regering-De Croo, toen de onderhandelaars in de plaats van de opkomende tweede golf te bestrijden de posten aan het verdelen waren, luidde het dat de Vivaldi-partijen door goed te besturen sterker uit de crisis zouden komen. Maar wij zijn de grootste partij gebleven. Ik heb het gevoel dat wij nu als zondebok dienen om het falen van de regering toe te dekken.’

Pardon? U de zondebok? Door de bitsheid waarmee uw militanten inhakken op de Vivaldi-partijen én op wetenschappers verliezen veel mensen hun geloof in de politiek helemaal.

Van Grieken: ‘Ik betwist dat het alleen onze achterban zou zijn. Ik denk dat zowel links, in het centrum als rechts mensen hun buik vol hebben van pedante virologen die hen de les komen spellen. Dat er niet altijd even fijnbesnaarde kritiek is op Marc Van Ranst is toch niet verwonderlijk? Hij is ook niet altijd even fijnbesnaard. De vaccinscepsis bij sommige rechtse mensen noemde hij een vorm van natuurlijke selectie. Van mij mag hij zeggen wat hij wil en mag hij Vlaams Belangers beledigen, maar dan moet hij er tegen kunnen dat hij zelf wordt beledigd. Het enige wat niet kan, is oproepen tot geweld.’

Dat brengt ons bij de zaak-Conings, waar wel sprake is van geweld. Vanuit uw achterban is veel steun voor de acties van de militair - zoals in de intussen verwijderde Facebook-groep, waarin werd opgeroepen hem te steunen. Is het, zoals Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zei, niet uw verantwoordelijkheid die mensen in toom te houden?

Van Grieken: ‘Als iemand zegt: ik roep u op om verkrachting te veroordelen, dan insinueert die dat je verkrachting geen probleem zou vinden. Dat is een retorisch trucje, maar dat is zo laf en intellectueel oneerlijk. Ik ben tegen geweld en tegen oproepen tot geweld. Maar als er sympathie is voor Conings, dan gaat het niet over de gewelddaden die hij zou willen plegen, maar over een verzet tegen de dwingende coronamaatregelen. Ik kan begrijpen dat mensen dat aanvoelen als een dictatuur en ik kan ze geen ongelijk geven.’

Als een geradicaliseerde moslim vier granaatwerpers zou stelen en moslims zeggen dat ze geweld afkeuren maar het signaal steunen, zou u moord en brand schreeuwen.

Van Grieken: ‘Ik toon geen begrip voor mensen die begrip tonen voor geweld. Maar ik ga niet het politiek correcte sujet uithangen door te doen alsof het hele ongenoegen onbestaande is. Een groep van 45.000 mensen op Facebook? Dat is een op de 100 stemgerechtigden. En een multinational als Facebook zegt: weg ermee? Ik denk dat men de impact daarvan onvoldoende beseft.’

Een groep van 45.000 mensen op Facebook? En een multinational die zegt: weg ermee? Ik denk dat men de impact daarvan onvoldoende beseft.

U noemt zich graag het ventiel van de samenleving, maar het Vlaams Belang is toch vooral de blaasbalg die het vuur aanwakkert? U teert op de polarisering.

Van Grieken: ‘Maar nee, wij brengen het onbehagen onder woorden. De traditionele partijen kleineren de mensen die kwaad zijn. Je wordt nu zelfs het zwijgen opgelegd, zoals met de uitspraak tegen de Voorpost-militanten is gebeurd. Dat mechanisme leidt tot polarisering, niet wat ik zeg. Van mij mag je alles zeggen, alleen oproepen tot geweld kan niet. De racisme- en negationismewetgeving mag voor mij op de schop.’

Het is niet omdat mensen alles mogen zeggen, dat ze het moeten zeggen. Neem nu de omvolkingstheorie, waar sommige van uw partijgenoten nogal mee dwepen. Dat is toch ongehoord?

Van Grieken: ‘Ik raad u aan om straks de tram door Antwerpen te nemen. Ik ben geboren op de grens van Borgerhout en de stationsbuurt. Mensen die beweren dat er geen omvolking plaatsvindt, die dwalen. Zelfs de brave CD&V-burgemeester Walter De Donder sprak daarover toen hij meedeed aan de voorzittersverkiezingen bij zijn partij. Onder autochtonen daalt het geboortecijfer en toch zijn er de voorbije jaren in België 1,5 miljoen inwoners bijgekomen. Hoeveel bewijs heb je nog nodig?’

Gelooft u nu echt in de racistische altright-complottheorie dat er een soort elite bestaat die massaal migranten binnenlaat, zoals extreemrechtse groepen dat verkondigen?

Van Grieken: ‘Er is natuurlijk geen achterkamertje waarin partijen hebben beslist de West-Europeaan te vervangen. Maar ik zie wel dat voormalige vijanden - de liberalen en de socialisten - elkaar hebben gevonden. Ze hebben niets bedisseld, maar ze hebben gemeenschappelijke belangen. De liberalen willen goedkope arbeidskrachten, dus zijn ze voor open grenzen. Links is al lang zijn arbeidersklasse kwijt als kiezers en omarmt de allochtone kiezers in zijn zoektocht naar stemvee.’

‘Wij staan aan de andere kant: het Vlaams Belang vindt dat Vlaanderen toekomt aan de Vlaming. Dit is al eeuwenlang Vlaams grondgebied, met humanistische en christelijke tradities. Overal ter wereld willen mensen hun tradities beschermen, maar hier moet ik me daarvoor verantwoorden. Ik vind dat heel gek.’

Wie naar hier komt of wiens voorouders naar hier geëmigreerd zijn, is dus een deel van de omvolking en voor u een deel van het probleem?

Van Grieken: ‘Wij gaan geen volk definiëren op basis van bloedlijnen, want dan kom je bij het nationaalsocialisme of het jodendom terecht. Mensen zijn embedded in hun gezin, in hun wijk en in hun gemeente. De grootste concentrische cirkel is voor ons het volk. Wie het volk is, is geen exacte wetenschap. De Vlaming van 1302 is niet de Vlaming van 2021. Maar wij koesteren dat concept. Wel ga ik nooit van mensen zeggen of ze al dan niet Vlaming zijn, ik draai het om. Ik vraag of iemand Vlaming onder de Vlamingen wil zijn en zijn toekomst aan Vlaanderen wil verbinden. Iedereen met vreemde origine moet de vraag voor zichzelf beantwoorden. Ik heb daarbij geen waardeoordeel.’

‘We zeggen al twintig jaar dat de migratie moet worden gestopt. De Europese buitengrenzen moeten worden gesloten, de binnengrenzen moeten worden gecontroleerd. Met de mensen die hier zijn, bouwen we het Vlaanderen van morgen. Maar drie groepen mensen hebben daar geen plaats in: wie hier alleen is om te profiteren van onze sociale zekerheid, wie hier is om criminele feiten te plegen of wie hier is om een radicale vorm van de islam aan te hangen.’

Past een Vlaming die de islam als godsdienst heeft in uw concentrische cirkel? Of mogen die mensen van u geen deel uitmaken van de samenleving?

Van Grieken: ‘Om mijn stichter (Vlaams Blok-oprichter Karel Dillen, red.) te citeren: Vlaanderen is een land van kathedralen en belforten, niet van moskeeën en minaretten. De Vlaamse identiteit is verbonden met de democratie en de islam botst met ons idee van een democratie. Er is een fundamenteel probleem als iemand het woord van Allah hoger plaatst dan de burgerlijke wetgeving, net zoals er een probleem is als je de scheiding van kerk en staat niet erkent. Ik ga niet zo stout zijn en zeggen dat een moslim nooit een Vlaming kan zijn, dat moet elk voor zich uitmaken. Maar volgens mij is de islam niet compatibel met onze Vlaamse identiteit.’

Een Vlaming kan in uw visie alleen maar wit en christelijk zijn?

Van Grieken: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het christelijke, het Vlaamse en als u wilt zelfs het blanke een dominante factor moeten zijn in onze samenleving. Afrika moet dominant zwart zijn, Europa dominant blank. Dat betekent niet dat elke Europeaan blank moet zijn, er zal altijd wat diversiteit zijn. Maar er is een reden waarom er geen Inca-cultuur meer is: er zijn geen Inca’s meer. Je hebt de drager van een cultuur nodig. Als er geen Vlamingen zijn, is er geen Vlaamse cultuur meer.’

U doet nu alsof migratie alles gaat veranderen, terwijl we door integratie een eigentijdse versie van de Vlaamse samenleving aan het creëren zijn.

Van Grieken: ‘Er is een saturatiepunt van wat een samenleving kan opvangen aan nieuwkomers. In een kopje thee kun je een klontje suiker doen. Als je er in roert, lost dat klontje op en wordt je thee lekkerder. Maar als je er twintig klontjes suiker in doet, lost de suiker niet meer op. Dat punt zijn we aan het bereiken. Je krijgt etnische segregatie, zoals die in Brussel al heel zichtbaar is.’

Ik ben tegen de politieke elite die een opengrenzenbeleid voert, maar ik ben niet tegen de sukkelaar die hier met zijn valieske staat.
Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Met slogans als ‘Stop de islamisering’ en ‘Eigen volk eerst’ jut uw partij de mensen op en maakt ze een oplossing nog moeilijker.

Van Grieken: ‘We willen het kopje thee drinkbaar houden. We leggen de lat heel hoog om onze nationaliteit te krijgen en om deel uit te maken van onze identiteit. Maar zodra je over die lat bent gesprongen, behoor je bij de club. Links doet het omgekeerde: de lat ligt op de grond. Maar hun multiculturalistische ideologie is racistisch: ze blijven mensen van de tweede, derde of vierde generatie indelen op basis van hun afkomst. Links teert op het verdelen van de samenleving op basis van etnie. Wij willen dat iedereen Vlaming onder de Vlaming wordt. Dat is veel toleranter en veel inclusiever.’

U bent ermee aan het lachen. Er zitten in uw partij genoeg figuren die duidelijk maken dat mensen met een andere kleur er nooit zullen bijhoren.

Van Grieken: ‘Ik kan me niet verweren tegen zulke insinuaties. Maar je mag het uiterste lid van mijn partij niet veralgemenen tot de hele partij. Het is niet omdat ik één slechte ervaring heb met een journalist dat alle journalisten slecht zijn. Omgekeerd is dat ook zo: het is niet omdat er één slechte Vlaams Belanger is dat alle Vlaams Belangers slecht zijn. U mag me afrekenen op mijn programma en op wat ik zeg.’

Maar individuen die over de schreef gaan, houdt u de hand boven het hoofd. Zo legitimeert u extremisme.

Van Grieken: ‘Dat klopt gewoon niet. Carrera Neefs (een Vlaams Belangster die bloemen legde bij het graf van een SS’er en daar op Facebook mee uitpakte, red.) hebben we uit de partij gezet. Maar als voorzitter ben je ook vader van de familie. Het is niet omdat uw zoon of dochter een stommiteit begaat, dat je ze meteen het huis uitzet. Ik probeer een zekere mildheid aan de dag te leggen. Als de media als een bende hyena’s op een mandataris vliegen omdat die op zijn Facebook-pagina met 300 vrienden iets doms heeft gezegd, dan word ik opstandig en laat ik die niet zo maar vallen.’

Met onder meer uw discours over omvolking en uw mildheid voor de aangebakken uitspraken van militanten moet u toch niet verbaasd zijn dat niemand met u wil besturen?

Van Grieken: ‘Waarom? Ik val het politieke systeem aan, maar nooit individuen. Ik ben tegen de politieke elite die een opengrenzenbeleid voert, maar ik ben niet tegen de sukkelaar die hier met zijn valieske staat. En we zijn radicaal, maar niet marginaal. We moeten de sociale zekerheid afschermen voor niet-Europese burgers die naar ons land komen, maar ik ga niet zeggen dat Mohammed een profiteur is. Vroeger hanteerden we die platte communicatie soms wel, maar dat maakte het voor anderen gemakkelijker om ons te negeren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud