Advertentie
Advertentie

Topman GO!: 'Nieuwe cao doet lerarentekort fors oplopen'

Minister van Onderwijs Ben Weyts ©James Arthur

De nieuwe onderwijs-cao trekt jaarlijks 188 miljoen euro extra uit voor de Vlaamse scholen. Het Gemeenschapsonderwijs en de koepel voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs verwerpen de hervorming uit vrees voor een ontsporend lerarentekort.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft maandag de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het onderwijs voorgesteld. Die voorziet jaarlijks in 188 miljoen euro extra middelen om 'de onderwijskwaliteit te versterken en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken'.

De essentie

  • Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelde maandag de nieuwe onderwijs-cao voor.
  • Jaarlijks wordt 188 miljoen euro extra geïnvesteerd om 'de onderwijskwaliteit te versterken en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken'.
  • Het Gemeenschapsonderwijs GO! en de koepel voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG) schieten de hervorming af omdat het lerarentekort erdoor verder zou ontsporen.

Om het beroep aantrekkelijker maken investeert Weyts in ICT-materiaal voor leerkrachten, voert hij een internetvergoeding in en verhoogt hij de fietsvergoeding met 40 procent. Weyts past voor een algemene loonsverhoging omdat hij het extra geld 'gericht in meer onderwijskwaliteit wil investeren'.

De centen worden ook aangewend voor de directeurs, aan wie nog meer een tekort dreigt dan aan leraren. De basisscholen krijgen 23 miljoen euro voor de aanwerving van een beleidsondersteuner. Die moet de schooldirecteur ontlasten en ruimte geven voor het schoolbeleid. Het loonverschil van directeurs met gewone leraren gaat geleidelijk omhoog naar minstens 31 procent, goed voor 10 miljoen euro extra. 

Lerarentekort

Van de twee grote onderwijskoepels in Vlaanderen heeft alleen het katholiek onderwijs de cao ondertekend. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) verwerpt de hervorming, net als de koepel voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG).

Beide gaan niet akkoord met een maatregel die de macht van de vakbonden in de scholen versterkt. In de cao is sprake van een syndicale vrijstelling waarvoor 15 miljoen euro wordt uitgetrokken, om leerkrachten die ook vakbondsafgevaardigde zijn extra uren aan hun vakbondstaken te laten spenderen. Dat zijn uren waarin ze niet voor de klas staan.

'Op een ogenblik waarop het lerarentekort groot is, kunnen we ons dat simpelweg niet veroorloven', zegt Koen Pelleriaux, de topman van het GO!, aan De Tijd. Behalve de syndicale vrijstelling hekelt hij de werklastvermindering, goed voor 52 miljoen euro per jaar. Die voorziet in een korf extra uren per school om 'leerkrachten meer ruimte te geven om beter te focussen op het lesgeven in de klas', zoals Weyts het omschrijft.

'Als je beide maatregelen optelt, wordt voor 67 miljoen euro aan extra lestijden in het onderwijs gepompt', zegt Pelleriaux. 'Als je dat deelt door de 'eenheidskosten' van een leraar, zowat 55.000 euro, kom je aan het equivalent van 1.250 voltijdse leraren. Ik vrees dat die momenteel niet op de arbeidsmarkt te vinden zijn.'

188 miljoen
extra middelen
De cao voorziet jaarlijks in 188 miljoen euro extra middelen om de onderwijskwaliteit te versterken en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken.

300 leraren

Het OVSG wil ook niet weten van extra centen voor vakbondstaken. 'Het equivalent van 300 leraren zou uit de klassen verdwijnen', klinkt het. 'Bovendien dreigen de al zwaar bevraagde directies er extra werk bovenop te krijgen, omdat ze rechtstreeks een aanspreekpunt worden van de syndicaal afgevaardigde in hun school of academie.'

Uit een bevraging bij de OVSG-scholen bleek dat een grote meerderheid zich niet kon vinden in de cao. Ook het Katholiek onderwijs, dat wel zijn handtekening zette onder de hervorming, bevroeg zijn scholen. 'Maar een goed compromis omvat ook zaken die je zelf nooit zou voorstellen, maar die je in het geheel van de maatregelen wel kan verantwoorden', zegt topman Lieven Boeve.

Dat de cao op een njet stuit van twee koepels verandert niets aan de invoering. Dat beslissingsrecht is voorbehouden aan de politiek. 'Dat is het primaat van de politiek', zegt Pelleriaux. 'En dat respecteer ik.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud