Twee derde subsidies middenveld gaat naar christelijke zuil

Beweging.net, de koepel boven verschillende christelijke middenveldorganisaties, ontvangt jaarlijks 396 miljoen euro subsidies. ©BELGA

De subsidies die Vlaanderen aan het middenveld uitbetaalt, namen in 2019 stevig toe. Meer dan twee derde van het budget valt de christelijke zuil te beurt.

143 miljoen
De subsidies aan het Vlaamse middenveld stegen met 143 miljoen euro.

De vakbonds- en werkgeversorganisaties, welzijnsorganisaties, beroepsverenigingen en ziekenfondsen - kortweg het middenveld - ontvingen in 2019 fors meer Vlaamse subsidies. De Vlaamse overheid stak hen vorig jaar 605 miljoen euro subsidies toe om hun werkingskosten te dekken. Dat is een stijging met 143 miljoen euro of een derde ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is vooral een gevolg van de overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten.

Verzuiling van het geld

Opvallend is dat de subsidiestroom het vlotst zijn weg vindt naar organisaties uit de christelijke zuil. Die ontvangt 406 miljoen of 67 procent van alle uitgekeerde subsidies. Beweging.net, de koepel boven onder meer de vakbond ACV en de Christelijke Mutualiteit (CM), ontvangt 396 miljoen euro.

Dat hoeft niet te verwonderen. Organisaties die instaan voor de gezinshulp zijn traditioneel verbonden met de christelijke zuil en het ACV en de CM tellen meer leden dan hun tegenhangers uit andere zuilen. De socialistische en liberale zuil zijn met respectievelijk 24,9 en 8,4 miljoen euro een heel stuk minder goed bedeeld.

Zesde staatshervorming

67%
De christelijke zuil ontvangt 67 procent van de 605 miljoen euro subsidies.

De stijging van de werkingsmiddelen is een gevolg van de overheveling van bevoegdheden bij de zesde staatshervorming. In 2011 werd de uitbetaling van de kinderbijslag of het groeipakket een bevoegdheid van de deelstaten. Dat groeipakket wordt door een van de vijf Vlaamse uitbetalers aan de gezinnen betaald. Sinds 2019 vergoeden de deelstaten uit eigen zak de werkingskosten van die uitbetalers. Die ontvingen daardoor vorig jaar bijna 60 miljoen euro Vlaamse subsidies meer. Dat betekent dus niet dat de uitbetalers meer geld krijgen, want voordien was het de federale overheid die de subsidies uitbetaalde.

Vlamingen hebben het recht te weten waar hun belastinggeld naartoe gaat. Door opeenvolgende staatshervormingen en weinig transparante subsidies uit het verleden is dat beeld nu erg troebel.
Maurits Vande Reyde
Vlaams Parlementslid

Daarnaast betaalt de Vlaamse overheid 59 miljoen meer aan de ziekenfondsen, die de middelen doorstorten aan de ziekenhuizen. Voor de vergoeding van de werkingskosten van sectoren als de woon-zorg- en revalidatiecentra keert Vlaanderen nog eens 20 miljoen extra uit. Ouderen- en gehandicaptenzorg en delen van het ziekenhuisbeleid zijn sinds de zesde staatshervorming ook een bevoegdheid van de deelstaten.

Subsidiedatabank

Het geld van het Vlaamse middenveld is een bont allegaartje van subsidies. De verschillende departementen keren subsidies uit voor de werking en omkadering. Dat geld komt vaak bij dezelfde koepel of organisatie terecht. 'Het is een kluwen dat niemand nog begrijpt, onnodig complex en duur', zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD), die de cijfers opvroeg bij minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). 'Het ene beleidsdomein weet niet wat het andere al geeft aan een bepaalde organisatie.'

De Vlaamse regering wil daarom een subsidiedatabank op poten zetten. Die kan de jaarlijkse subsidiestroom van 3 miljard euro in kaart brengen. Zo kunnen de departementen controleren welke subsidies al uitgekeerd zijn en dubbelstromen vermijden. 'Vlamingen hebben het recht te weten waar hun belastinggeld naartoe gaat. Door opeenvolgende staatshervormingen en weinig transparante subsidies uit het verleden is dat beeld nu erg troebel', zegt Vande Reyde.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud