UAntwerpen en UGent starten in code oranje

Een gevulde aula in Antwerpen. ©BELGAONTHESPOT

De UAntwerpen, UGent en UHasselt beginnen het nieuwe academiejaar met een sterk beperkte capaciteit van de aula's en leslokalen. De aula's mogen maar voor een vijfde gevuld zijn, veel zal met afstandsonderwijs gebeuren.

In principe gaat het hoger onderwijs binnenkort van start in code geel, net zoals het leerplichtonderwijs. Voor universiteiten betekent dat dat de aula's voor de helft gevuld mogen zijn. In het secundair kan iedereen voltijds naar school.

Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden.
Herman Van Goethem
Rector UAntwerpen

Maar als de lokale situatie het vereist, kunnen gemeenten beslissen om over te stappen naar code oranje. Dat is voorlopig nog nergens gebeurd. In het rapport van de expertengroep RAG van afgelopen week werd Antwerpen aangeraden om een crisisberaad te houden. De stad blijft voorlopig code geel behouden, maar de universiteit stapt wel over naar code oranje.

Dat betekent dat de aula's maar voor 20 procent gevuld mogen zijn. Onderwijs in kleine groepen kan doorgaan met de helft van de bezettingsgraad. Dat betekent dus vooral digitaal afstandsonderwijs.

Verantwoordelijkheid

Ook de UGent meldt dat het onderwijs start in code oranje. 'De voorbije dagen is gebleken dat waakzaamheid ten aanzien van het coronavirus geboden is. Onze universiteit moet en wil haar verantwoordelijkheid nemen door in de mate van het mogelijke de verdere verspreiding ervan te beperken', staat in de mededeling.

De code wordt minstens vier lesweken aangehouden. 'Een paar dagen voor de start van het academiejaar beseffen we zeer goed dat dit geen evidente boodschap is. Maar we zijn het aan onszelf, aan elkaar en ten aanzien van de hele maatschappij verplicht om de maatregelen nu aan te scherpen. Om ze zodra het kan opnieuw te versoepelen.'

Circulatie verminderen

Ook de UAntwerpen heeft het over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Universiteiten kunnen zonder groot kwaliteitsverlies afstandsonderwijs organiseren. 'In het secundair hakt ‘oranje’ echter in op de leerstof zelf: lessen vallen weg waardoor de jongeren in die modus veel zwaarder worden getroffen', schrijft rector Herman Van Goethem in een mail aan de studenten en het personeel. De tweede en de derde graad secundair mogen dan slechts halftijds naar school.

'Om al die redenen heeft de UAntwerpen beslist om volgende week in code oranje te starten. Daardoor vermindert de circulatie van jongeren in de stad substantieel: de UAntwerpen is goed voor 22.000 van de 50.000 Antwerpse studenten in het hoger onderwijs. Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden.'

'De overheid voerde een krachtig beleid, maar het verdient ook bijkomende ondersteuning. De Universiteit Antwerpen wil haar verantwoordelijkheid opnemen door substantieel bij te dragen aan de preventie, op dit moeilijke moment waarop het virus weer om zich heen grijpt.'

Andere universiteiten?

Aan de UHasselt zijn de groepen doorgaans zo klein dat er weinig verschil bestaat tussen code geel en code oranje. De universiteit meldt nu officieel in dat laatste scenario te zullen werken. Wat andere universiteiten en hogescholen zullen doen is nog niet bekend. Het hoger onderwijs herhaalde meermaals in code geel te willen starten. Ook in Brussel, waar de toestand nog slechter is dan in Antwerpen, rijst de vraag. Daar heeft voorlopig alleen de Erasmushogeschool gemeld sowieso in code oranje te starten.

De ogen zijn nu vooral gericht op de KU Leuven en de VUB, die niet bereikbaar zijn voor commentaar. De universitaire raad VLIR meldt alvast dat het aan de universiteiten zelf is om te beslissen in welke kleurcode ze werken. Het is gebruikelijk dat de universiteiten belangrijke beslissingen in onderling overleg nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud