Ugent benadeelt werknemers met tijdelijk contract

Aula van de Ugent. ©Photo News

De UGent heeft jarenlang een kleine 1.700 medewerkers met een tijdelijk contract financieel tekortgedaan. Dat bericht het Gentse studentenblad Schamper.

Volgens Schamper werden contracten van bepaalde duur keer op keer verlengd, terwijl dat wettelijk maar vier keer mag in een periode van maximum twee jaar. Het gaat vooral over het wetenschappelijk personeel (WP) en het administratief en technisch Personeel (ATP), en dus niet zozeer over professoren (ZAP) en assistenten (AAP).

Deze mensen grepen ook naast een aanvullend pensioen dat voor personeel met een contract van onbepaalde duur ingevoerd werd in 2000. Dat botst met de antidiscriminatiewetgeving die in 2003 van kracht werd.

De Universiteit Gent hoopt tegen de zomervakantie een oplossing te bereiken voor de gedupeerden, zegt ze vandaag in een reactie. Ze bevestigt ook het verhaal van Schamper. Het aantal werknemers dat sinds 2000 een contract van onbepaalde duur heeft, bedraagt 420, laat de universiteit weten.

'In 2003 werd beslist dat een opeenvolging van contracten van bepaalde duur niet meer mocht en die contracten werden omgezet in contracten van onbepaalde duur, waarbij de ongelijkheid is ontstaan', zegt woordvoerster Stephanie Lenoir. Die omgezette contracten kregen niet hetzelfde pensioenplan. 'Er waren toen absoluut argumenten om te oordelen dat die werknemers tot een aparte categorie behoorden.'

In 2013 argumenteerde een rechter echter dat de aanpak niet juist was. 'Sindsdien hebben we werk gemaakt van lange onderhandelingen met vakorganisaties. Als we het pensioenplan zoals voorzien voor de groep van 420 medewerkers uitbreiden naar ruim 1.600 man, en met terugwerkende kracht, dan komt dat neer op een kostenplaatje van 120 miljoen euro of 20 procent van onze totale personeelskost. Dat kun je niet zomaar bolwerken.'


   

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud